Partneři

Touto cestou chceme poděkovat těmto sponzorům školičky za pomoc při zabezpečení pohybové výchovy malých předškoláků, neboť se domníváme, že poskytnutím finančních příspěvků umožnit spokojenost dětí, jejich radost ze sportu a pohybu i rozzáření dětských očí při každém povedeném cviku nebo vstřelené brance, by mělo být jednou z nejlepších investicí každého dospělého.

Spolupráce s městem

Spolupráce s městem

Potřeba součinnosti Fotbalové školičky a města Hradec Králové vychází ze samotné podstaty zaměření školičky, která se orientuje na děti v předškolním věku. V této oblasti se Fotbalová školička již od svého založení snaží co nejlépe spolupracovat s odborem školství, mládeže a sportu a s vedením jednotlivých mateřských školek.

Navíc vedle podpory a pomoci při získávání malých dětí pro osvojování si základních pohybových dovedností nám město pomáhá i při finančním zajišťování materiálního vybavení a chodu Fotbalové školičky.

Úspěšná spolupráce školičky se Statutárním městem Hradec Králové je jednou z podstatných podmínek činnosti a dalšího rozvoje tohoto ojedinělého zařízení, umožňujícího mladým sportovcům osvojovat si základní pohybové návyky a fotbalové dovednosti již v tomto raném věku. Proto je nutno všem kdo nám na tomto úseku pomáhá za všechno hodně poděkovat.

Obzvláště velké poděkování patří městu Hradec Králové za celkovou rekonstrukci sportovního areálu ZŠ Milady Horákové, a to dle návrhu, na kterém se velmi významně podíleli i trenéři FŠ. Tím i děti z Fotbalové školičky po 4. letech působení na ne příliš vyhovujícím školním hřišti získaly konečné od jara 2013 odpovídající sportovní prostředí, za což vedení města jménem dětí děkujeme.

Produktem vzájemné spolupráce statutárního města Hradec Králové s Fotbalovou školičkou a FC Hradec Králové v oblasti práce s mládeží v předškolním věku je dnes mezi předškoláky velmi populární každoroční "Turnaj hradeckých mateřských škol", který pořádáme k Mezinárodnímu dni dětí, ve sportovním centru FC Hradec Králové - Háječek, od roku 2011.   

Spolupráce s FC Hradec Králové

Spolupráce s FC Hradec Králové

 

Prvotní myšlenkou Fotbalové školičky byla

nabídka spolupráce všem hradeckým fotbalovým klubům

Fotbalová školička vznikla v záři 2008 jako školní kroužek při ZŠ Milady Horákové, který byl svojí činnosti nezávislý na jakémkoliv fotbalovém klubu. Takto fungovala až do 06/2012.

Princip spolupráce, s kterým jsme oslovili hradecké fotbalové kluby byl založen na oboustranně výhodné činnosti, spočívající:

  • v prospěšnosti pro fotbalové kluby - předávání hráčů, kteří ukončí své působení ve Fotbalové školičce do jednotlivých fotbalových klubů, podle jejich přání a výkonnosti
  • v prospěšnosti pro Fotbalovou školičku - získávání hráčů předškolního věku pro jednotlivá družstva Fotbalové školičky ze spolupracujících hradeckých fotbalových klubů.

Zájem o spolupráci však projevil jen FC Hradec Králové

Z oslovených fotbalových klubů však tento model vzájemně výhodné oboustranné spolupráce zaujal pouze s FC Hradec Králové, kde se nám velmi brzo podařilo najít společnou řeč s generálním ředitelem klubu ing. Richardem Juklem a vedením mládežnické základny tohoto klubu.

Počáteční spolupráce školičky s klubovou přípravkou se později změnila ve velmi úzké sepjetí klubu se školičkou, kdy se klub spolupodílel i na náborové činnosti děti do Fotbalové školičky, na propagaci její činnosti, i na zajišťování některých strategických činnosti a rozhodnutí souvisejících s působením Fotbalové školičky v hradeckém regionu.

V rámci této spolupráce naopak školička pro FC Hradec Králové každoročně z vybraných hráčů vrcholového ročníku sestavovala družstvo přípravky D mini - U7.

Ostatní hradecké kluby stále spíše vyčkávaly, přičemž preferovaly pouze první část, tj. zapojování ostatních hráčů školičky do svých řad, ale i to je posláním činnosti Fotbalové školičky jako takové.

Velmi dobrá vzájemná čtyřletá spolupráce nakonec vyústila

ve vstup Fotbalové školičky do FC Hradec Králové.  

Od července 2012 byla na základě žádosti ZŠ M. Horákové zrušena forma školního kroužku a Fotbalová školička se stala střediskem FC Hradec Králové.

Zároveň došlo ke změně názvu na:

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové

 

MUDr. Jan Michálek

MUDr. Jan Michálek

předseda představenstva, FC Hradec Králové a.s.

Výchova vlastních odchovanců je základním krédem fotbalového klubu FC Hradec Králové. S komplexním rozvojem pohybových dovedností je třeba začít již v brzkém věku pod dohledem zkušených sportovních trenérů. A to je to, co fotbalová školička nabízí. Podporujeme proto činnost a rozvoj školičky a věříme, že připraví nadějné mladé sportovce pro další sportovní růst v našich žákovských mužstvech.

Ing. Richard Jukl

Ing. Richard Jukl

místopředseda představenstva, FC Hradec Králové a.s.

Spolupráce Fotbalové školičky s FC Hradec Králové je přínosem pro celý mládežnický fotbal v našem regionu. Mladí předškoláci se zde naučí základům fotbalové abecedy, ale zároveň se seznamují s pohybovými aktivitami, které budou v budoucnu moci využít pro jakoukoliv činnost. Jde zde především o projevení lásky k pohybu a sportu jako takovému. My jako FC Hradec Králové si spolupráce velice vážíme, protože pro nás vykonává práci, kterou by jsme sami těžko zvládli. Trpělivost a tolerance trenérů je úžasná, což oceňují i rodiče, kteří k nám malé sportovce svěří do výchovy.

Přejeme si, aby i nadále tato spolupráce fungovala a my byli schopni vychovávat další perspektivní fotbalisty, jako byli Vašek Pilař, Tomáš Koubek a další...

Poděkování sponzorům

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ www.hradeckralove.org 
ZŠ MILADY HORÁKOVÉ www.zshorakhk.cz
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MIN.VNITRA ČR, pob.Hradec Králové www.zpmvcr.cz
VAK STAVBY spol.s r.o. Hradec Králové www.vakstavby.cz
PSHK s.r.o. - tvorba webových stránek www.pshk.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group www.koop.cz
Československá obchodní banka, a.s.

www.csob.cz 

Eurac Hradec s.r.o. 

www.eurac-group.com 

EAMline s.r.o. (JAKO)  www.team-jako.cz  
VISUS spol.s r.o. 

www.ocni-visis.cz  

 LOGIK, s.r.o.

www.log.cz  

 URSAPHARM spol s r.o.  www.ursapharm.cz 
   
 

 

   

Všichni, kdo chtějí podpořit činnost fotbalové školičky finančním příspěvkem obdrží bližší informace na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 AE2P7728

 


Dřívější sponzoři

VEOLIA VODA ČR Královéhradecká provozní, a.s. Hradec Králové www.khp.cz 
HRADECKÝ DENÍK www.hradeckydenik.cz 
RTH, s.r.o. Černilov www.rth.cz 
ARaPO spol. s r.o. Hradec Králové www.arapo.cz 
GÓL – specializovaný fotbalový obchod www.golhk.cz 
Denygr Daniel - dotační managament a průvodcovská činnost Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
KALIDERMAX s.r.o., Hradec Králové  
OCULUS, spol. s r.o. www.oculus.cz
ALFA CZ s.r.o. www.alfa-strechy.cz
Šrejtr Petr  
manželé Ornstovi - NAD obal s.r.o. www.nad-obal.cz
Pěnkava Zdeněk - ALDEOS www.aldeos.cz 
Tomášek František - tomasekauto  
Zdráhal Petr - Všeobecná stavební Přerov, spol. s r.o. www.vsprerov.cz 
BEAS a.s. - Pekárna Lično www.beas.cz 
FINspol HK, s.r.o. www.finspol.cz 

SportFotbal. cz,s.r.o. - Richard Vlášek (adidas) 

www.sportfotbal.cz 
Jasipo s.r.o. - Přivěsy HK www.provesyhkk.cz 
GYN-F, s.r.o.  www.gynekologie-farrag.cz  
BAK stavební společnost, a.s. www.bak.cz/cs  
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.   https://arws.cz  

Drobné dary od rodičů: Ludvíkovi, Otčenášovi, Barešovi, Strnadovi, Ježkovi, Fejglovi, Šveigrovi, H. Zděnková, MUDr.I.Zimmerová, L.Sedláček, Dvořákovi,Lašovi

 

 

 

   

Všichni, kdo chtějí podpořit činnost fotbalové školičky finančním příspěvkem obdrží bližší informace na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naši partneři

adidas
jako