Aktuality

Zde naleznete nejnovější a nejdůležitější informace o činnosti Fotbalové školičky FC Hradec Králové při ZŠ Milady Horákové pro nejbližší období.

Prosíme Vás o průběžné sledování těchto informací a maximálně vstřícnou reakci na prosby, potřeby a sdělení vedení Fotbalové školičky. 

"DĚTI JSOU 20% NAŠÍ POPULACE, JSOU ALE 100% NAŠÍ BUDOUCNOSTI".

Ke stažení

Informace pro rodiče

DOPLNILI JSME INFORMACE A FOTOGRAFIE Z ŘÍJNOVÉHO A LISTOPADOVÉHO TURNAJE NA MILADĚ:

Do části "AKCE" a "FOTOGALERIE" webu Fotbalové školičky jsme doplnili informace a fotografie z obou našich halových turnajů hraných v tělocvičnách ZŠ M.Horákové, a to ze Zmrzlinového turnaje a Podzimního turnaje. Můžete se na ně podívat a zavzpomínat si na svoje výkony.

TERMÍNY PRO FOTBALOVOU ŠKOLIČKU V PROSINCI A LEDNU:

Tréninky Rarášků končí ve čtvrtek 12.12. a Lvíčat v pátek 13.12.2019. Znovu se sejdeme v pondělí 6.1.2020, kdy začínají Lvíčata a v úterý 7.1.2020 Rarášci.  

Informace z úvodní schůzky rodičů Lvíčat a Rarášků – listopad 2019

1/ Program halových turnajů FŠ –

rozpis přihlášených turnajů je uveden níže, včetně družstev, které se ho zúčastní. Rodiče, prosíme, o zajištění volna na tyto dny a včasný příchod na tyto akce. 

2/ Chybějící sponzoři pro halové turnaje –

máme stále volná místa pro případné sponzory, kteří chtějí činnost školičky podpořit finančně.

3/ Problémy pro nejbliží halové turnaje –

bylo nutno dořešit fotografa na HT 23.11. a hlavně sehnat Mikuláše a čerta na HT 7.12. - oboje bylo dořešeno s pomocí rodičů Lvíčat. 

4/ Nábory do ročníků 2014 - 2016 –

nedaří se zejména naplnit potřebné počty dětí u ročníků 2014. Proto chceme poprosit o pomoc i rodiče a děti, pokud v MŠ víte o někom šikovném, kdo by to chtěl s nám zkusit, tak mu doporučte u nás návštěvu. Další nábory v tisku (Radnice, Hradečák) uskutečníme v lednu a v dubnu 2020.

5/ Omluvenky z tréninků a akcí FŠ –

i přes zlepšení situace nemůžeme být spokojení u všech rodičů. Stále ještě jsou rodiče, kteří tuto povinnost ne vždy plně využívají a nezasílají sms s omluvenkami včas. Omlouváme (začátek nemoci a ostatní) nejlépe formou SMS zprávy na tyto MB (Lvíčata – J.Mudruňka – 607 006 260, Rarášci – P.Vohralík - 603 318 713).

6/ Dresy JAKO –

po více jak ročním shánění jsme pro Lvíčata sehnali červeno-bílá trička a tak na únorové halové turnaje vyběhneme v nových dresech. Následně ještě chceme dořešit dresy, které používáme na venkovní turnaje OFS. 

7/ Trička Fotbalové školičky –

stále trvá možnost objednání triček a trenýrek FŠ. Se zájemci o další objednávky se domluvíme individuálně.

8/ Program tréninků v prosinci a lednu –

poslední prosincové tréninky budou 12.12. u Rarášků a 13.12. u Lvíčat. V lednu začínáme Lvíčata 6.1. a Rarášci 7.1. 

9/ Velký plakát Fotbalové akademie FC HK a stolní kalendář FC HK –

na základě Vašich dotazů jsme zjijstili, že plakát Fotbalové akademie se bude opět vydávat. Klukům ho předáme, jakmile bude k dispozici. Dále bude ke koupi stolní kalendář FC HK. O tom, kde ho bude možno koupit a za kolik Vás budeme informovat.  

ZAVEDENÍ DOBROVOLNÝCH HRACÍCH PÁTKŮ PRO VYBRANÉ HRÁČE RARÁŠKŮ:

Na základě závěrů ze "Zmrzlinového turnaje"dochází u Rarášků k těmto změnám:

vedle toho, že hráči Zvolánek Adam a Zvolánek Štěpán přechází od 21.10. do skupiny Lvíčat, zavádíme u Lvíčat tzv. hrací pátky, kterých se v rámci dobrovolných tréninků budou účastnit i tito hráči Rarášků: Petráková Kateřina, Daněk Damián, Dušek Filip, Dvořák Nicolas, Karel Dominik, Kulhánek Petr, Lán Dominik a Věchet Lukáš. Současně tyto pátky platí i pro Švece Damiána (r.2014). Letos se jedná se o pátky 25.10., 8., 15., 22. a 29.11. a 6. a 13.12. 

Přehled našich halových turnajů:

sobota 19.10.2019 – Zmrzlinový pohár – tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

sobota 23.11.2019 – Podzimní turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 01.12.2019 – turnaj FK Vysoká n/L., hala ve Vysoké – 2 družstva Lvíčat

sobota 07.12.2019 – Mikulášský turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

sobota 18.01.2020 – Černobílý turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 02.02.2020 – turnaj FC Slávia HK, hala Slávia HK – 2 družstva Lvíčat

sobota 22.02.2020 – halový přebor OFS HK, hala ve Vysoké – 2 družstva Lvíčat

sobota 14.03.2020 – turnaj společnosti FINspol HK - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 22.03.2020 – turnaj TJ Sokol Třebeš - hala Třebeš - 1 družstvo Lvíčat

sobota 28.03.2020 – Metodický turnaj mini-přípravek, hala ZŠ Kukleny – 2 družstva Lvíčat 

PŘES ZIMNÍ OBDOBÍ NALEZNETE FOTBALOVOU ŠKOLIČKU ZPĚT V TĚLOCVIČNÁCH ZŠ MILADY HORÁKOVÉ: 

Tréninky zde probíhají ve stejné dny, tj. Lvíčata v pondělí, středu a pátek a Rarášci v úterý a čtvrtek, akorát jejich začátek je v 16,00 hod. 

Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak za námi přijďte v průběhu celého školního roku do tělocvičen, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek, vždy od 16,00 hod. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Pokud nemáte, tak Vám ho dočasně zapůjčíme.  

ZVEME VÁS NA NÁBOR DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH 2014 - 2016 DO FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HRADEC KRÁLOVÉ:

Začátkem září jsme otevřeli 12.ročník Fotbalové školičky FC HK při ZŠ M.Horákové.  Přijďte mezi nás, nábor trvá v průběhu celého školního roku.Nyní nás naleznete v tělocvičnách ZŠ M.Horákové, kde začínají tréninky od 16,00 hod., a to Lvíčata, ročník 2014, v pondělí, středu a pátek a Rarášky, ročníky 2015-6, v útery a čtvrtek. Od dubna do září přecházíme na Malšovický stadionu FC HK "Pod lízátky", kde trénujeme od 16,30 hod.   

 Informace z úvodní schůzky rodičů Lvíčat a Rarášků – září 2019

1/ Sezóna 2019/2020 –

opět soutěžíme v obou kategoriích o „Nejlepší hráče ročníků 2014 a 2015“. Pro obě kategorie připravíme pro nejlepší hráče 5 pohárů a 8 věcných cen. Hodnotíme zejména zájem a snahu na trénincích a utkáních, pohybové a fotbalové dovednosti, hráčovu účast na akcích a také chování během jednotlivých tréninkových jednotek.

2/ Nájem za tělocvičny ZŠ M. Horákové –

i když se nám při meziročním nárůstu nájemného podařilo po jednáních se školou docílit opět individuální sazby, byli jsme nuceni ve třech dnech odbourat souběh velké a střední tělocvičny, tak abychom částku za celkové nájemné ufinancovali, tj. co možná nejvíce přiblížili loňské skutečnosti.

3/ Příspěvky za první pololetí (09/2019 – 01/2020) –

příspěvky (celková částka, záloha + doplatek) je nutno uhradit nejpozději do 10.10.2019. Prosíme, o úhradu přesné částky. Lvíčata u V.Bouze, Raráškové u P.Vohralíka.

4/ Halové turnaje –

i pro tuto sezónu připravujeme pro obě naše skupiny hráčů v tělocvičnách ZŠ M. Horákové 5 halových turnajů. Dále se 2 družstva Lvíčat zúčastní turnaje v hale Slávia HK a 2 turnajů v hale ve Vysoké n/L. Je potřeba, pokud možno, přizpůsobit rodinný kalendář akcí tak, abyste se mohli těchto turnajů zúčastnit. Seznam našich halových turnajů je uveden samostatně.

5/ Pomoc rodičů při našich halových turnajích –

a/ finanční – vzhledem k tomu, že jednou z významných možností, jak můžeme získal potřebné prostředky pro činnost školičky je nabídka sponzoringu na naše turnaje, obracíme se, jako každým rokem, na rodiče našich dětí s prosbou, zda nám nemohou oni nebo někdo z jejich okolí formou smlouvy o reklamě nebo darovací smlouvou poskytnout finanční výpomoc, za kterou nabízíme jméno sponzora do názvu turnaje a jeho uvedení na našem webu jako společnost podporující sportování dětí v předškolním věku. Bližší informace k tomuto sponzoringu Vám sdělím osobně.

b/ věcná – protože po každém z našich 5 turnajů dáváme všem hráčům za jejich výkon odměnu ve formě různých sladkosti a drobných předmětů (omalovánky, pastelky, drobné reklamní předměty od sponzorů úměrné věku hráčů, apod.) můžete nám pomoci i touto formou.

6/ Nábory do obou skupin –

stále probíhá nábor do obou skupin. Nedaří se nám zejména nábor ročníku 2014 do Lvíčat. Proto jsme se obrátili na rodiče o pomoc s distribucí náborových letáků do MŠ nebo i s pozváním dalších šikovných dětí ročníků 2014 – 2016 do školičky.

7/ Trička Fotbalové školičky –

objednaná trička a trenýrky bychom měli předávat příští týden. Se zájemci o další objednávky se domluvíme individuálně.

8/ Informaci pro Lvíčata –

a/ tréninky v tělocvičně budou probíhat již bez přítomnosti rodičů přímo v tělocvičnách

b/ na tréninky je nutno začít nosit chrániče

8/ Omlouvání neúčasti na trénincích –

omlouváme (nemoc x ostatní) nejlépe formou SMS zprávy na tyto MB (Lvíčata – J.Mudruňka – 607 006 260, Rarášci – P.Vohralík - 603 318 713).

9/ Fotograf pro halové turnaje –

pro naší Fotogalerii hledáme rodiče – fotografy, kteří by nám pro náš web nafotili fotky z těchto akcí. Zájemci o tuto výpomoc budou kontaktovat P.Vohralíka. 

Výše příspěvků:

Rarášci (ročníky 2015 a 2016) - 1.300 Kč za pololetí, s tím, že nově příchozí děti platí nejprve 400 Kč za první měsíc a následně, pokud se rozhodnou pokračovat, doplatí zbývajících 900 Kč do pololetní částky.

Lvíčata (ročník 2014) - 1.500 Kč za pololetí, s tím, že nově příchozí děti platí nejprve 600 Kč za první měsíc a následně, pokud se rozhodnou pokračovat, doplatí zbývajících 900 Kč do pololetní částky.   

HLEDÁME ŠIKOVNÉ DĚTI NAROZENÉ V LETECH 2014 - 2016 - Více se dočtete v části "Nábor dětí", kde uvádíme další podrobnosti.

BĚHEM CELÉHO POLOLETÍ POŘÁDÁME DOPLŇKOVÝ NÁBOR DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH 2014-2016: 

Jako každým rokem, tak i letos pořádáme v průběhu celého pololetí doplňkový nábor do družstva Lvíčat i Rarášků.  Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak za námi přijďte do Malšovic pod Lízátka, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek, vždy od 16,30 hod. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Když vyhovující míč prozatím nemáte, tak Vám ho na první tréninky půjčíme. Další informace k náboru naleznete i v sekci "Nábor dětí". V případě, Vašich dotazů kontaktujte manažera školičky ing. P.Vohralíka (MB: 603 318713, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).  Předpokládáme, že na Malšovickém stadionu budeme pokud nám to umožní počasí, následně se přesuneme do tělocvičen na ZŠ M.Horákovou, kde budeme trénovat ve stejné dny, a to od 16,00 hod. 

Protože se nábory do Fotbalové školičky FC Hradec Králové konají v průběhu celého roku, můžete za námi pod Lízátka a náusledně do tělocvičen M.Horákové kdykoliv, a zapojit se. Budeme se na Vás těšit.

Informace pro hráče ročníku 2013 přecházejicí do U-7 FC HK:

Úvodní schůzka rodičů s vedením mládeže FC HK proběhne již ve středu 21.8.2019 od 18 hod. ve VIP na stadionu FC HK, nikoliv v původní termín 23.8., kdy se zde hraje utkání FC HK - Chrudim. Tréninky se budou konal také v Malšovicích, a to zžejmě v pondělí, úterý a středu od 17,00 hod., a začínají v pondělí 26.8.2019. Hlavním trenérem družstva bude opět vedoucí základny přípravek FA FC HK Mirza Rahimič. Podrobnější informace k tréninkům a k činnosti družstva U-7 se dozvíte právě na této schůzce.

Pokud byste se nemohli úvodní schůzky zúčastnit, prosím, zašlete omluvu na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby s Vámi bylo možno domluvit další postup.   

Jmenný seznam 19 hráčů přecházejících  do U-7 FC HK:  Benadík Lukáš, Beran David, Gabera Jakub, Hochmann Kryštof, Jackulák Josef, Jakubinský Marek, Klaban Jakub, Kudr Michal, Maňásek Filip, Matuška Filip, Mlejnek Michal, Ornst Tobiáš, Petras Martin, Pěnkava Šimon, Prášil Jan, Šimek Jan, Tichý Šimon, Trenz Theodor a Zaplatilek Lukáš. Tento kádr bude v září doplněn o nově příchozí hráče, kteří budou mít zájem o zapojení se do nově tvořené přípravky U-7 Fotbalové akademie FC HK. 

ÚKOLY NA PRÁZNINY:

Ve volných chvílích si procvičujte vše, co jste se již ve školičce naučili, hlavně práci s míčem a jeho vedení při nejrůznějších slalomech, abyste nás v září překvapili tím, co už umíte. Poproste rodiče, aby si s Vámi prohlédli instruktážní videa, která máte nahrána na našem webu. Tam naleznete řadu cvičení dětí s rodiči, která si můžete společně zkoušet a naučit se tak řadu dovedností, které budete moci v budoucnu využít. 

Seznam hráčů do Lvíčat a Rarášků od září 2019:

Lvíčatatréninky na stadionu FC HK v po, st a pá, úvodní trénink - středa 4.9.2019 od 16,30 hod. 

Jmenný seznam Lvíčat: 

Hráči přecházející z Rarášků, ročník 2014 - Burda Štěpán, Dujsík Marek, Dvořák Patrik, Fetting Maxmilián, Hájek Albert, Hejč David, Kašperek Matyáš, Kincl Marek, Kubík Jan, Marek Jonáš, Mařas Samuel, Meliš Jakub, Sciranka Jakub, Středa Ondřej, Stuchlík Sebastián, Zdráhal Matyáš, Zeman Matěj, Zvolánek Adam a další nově příchozí v rámci nového nábrou v září. Dále nepokračují Burda Jan a Learned Aiden.

Rarášci - tréninky na stadionu FC HK v út a čt, úvodní trénink - čtvrtek 5.9.2019 od 16,30 hod. 

Jmenný seznam Rarášků: 

ročník 2014 a starší: Merkl Šimon, Petráková Kateřina, Zedníková Kateřina

ročník 2015: Bystrzycki Matěj, Daněk Damián, Darida Juraj, Dušek Filip, Fabrický Tomáš, Farský Mikuláš, Hanousek Jiří, Karel Dominik, Kulhánek Petr, Lán Dominik, Misík Petr, Říčař Vojtěch, Svoboda Jan, Špidla Matěj, Šťastný Šimon, Věchet Lukáš, Zákravský David, Zvolánek Štěpán a další nové příchozí v rámci nového náboru v září. 

ročník 2016: Drašnar Tadeáš, Kučera Václav, Kudrna Tomáš a další nové příchozí v rámci nového náboru v září. 

Výsledky bodovací soutěže v jednotlivých kategoriích. U ročníku 2013 a 2014 získávají hráči na 1.-5. míště pohár a věcnou cenu, hráči na 6.-8. místě věcnou cenu, u ročníku 2015 získávají hráči na 1.-4. místě věcnou cenu.

Lvíčata - Ročník 2013 - výsledky za září 2018 - červen 2019 (příjmení, jméno, počet získaných bodů, % docházky v obou pololetích, umístění po podzimní části)

1.Pěnkava Šimon - 92,58 (83,04/94,19 - 3), 2. Hochmann Kryštof – 88,92 (84,82/88,37 - 2), 3. Šimek Jan  – 88,70 (83,04/83,72 - 4), 4. Gabera Jakub - 73,54 (80,36/93,02 - 6),  5. Kudr Jakub  – 71,84 (70,54/77,91 - 11), 6. Mlejnek Michal – 71,54 (89,29/80,23 - 5), 7. Ornst Tobiáš  – 68,64 (76,79/77,91 - 10), 8. Jackulák Josef – 67,88 (82,14/73,26 - 9),  9. Klaban Jakub  – 66,39 (87,50/82,56 - 8), 10. Matuška Filip – 61,16 (90,18/83,72 - 12), 11. Tichý Šimon – 59,87 (85,71/59,87 - 7), 12. Trenz Theodor – 53,32 (86,61/76,74 - 14), 13. Petras Martin - 50,02 (80,36/60,47 - 13), 14. Benadík Lukáš – 46,58 (71,43/70,93 - 17), 15. Maňásek Filip – 45,36 (83,93/87,21 - 18), 16. Zaplatílek Lukáš  – 43,51 (81,25/43,51 - 16), 17. Zeman David – 38,25 (85,71/53,49)

Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.  

Rarášci - Ročník 2014 - výsledky za září 2018 - červen 2019:        

1. Zeman Matěj - 95,54 (94,59/96,55 - 1) , 2. Dvořák Patrik  – 85,65 (85,00/89,66 - 3), 3. Mařas Samuel – 84,45 (81,25/84,48 - 2), 4. Zdráhal Matyáš  - 79,07 (85,14/89,66 - 5),  5. Hejč David – 59,60 (77,27/91,38 - 6), 6. Stuchlíkl Sebastián - 58,35 (82,50/50,00 - 4), 7. Kašperek Matyáš – 56,52 (89,19/82,76 - 7), 8. Meliš Jakub – 50,71 (67,50/81,03 - 10),  9. Dujsík Marek – 50,64 (0/82,14 - x), 10. Marek Jonáš – 49,21 (0/79,82 - x), 11. Zvolánek Adam – 48,44 (64,00/89,66 - 12), 12. Burada Štěpán – 47,51 (60,26/46,55 - 9). 13.  Hájek Albert – 42,67 (0/77,59 - x)), 14. Fetting Maxmilián – 42,11 (82,43/46,55 - 8)15. Středa Ondřej - 41,55 (72,50 - 60,34 - 11), 16. Kincl Marek - 41,44 (66,25/62,07 - 13), 17. Kubík Jan – 32,46 (68,57/79,31 - 16)18. Learned Aiden - 27,73 (82,50/65,52 - 15), 19. Burda Jan - 24,94 (73,75/41,38 - 14)  

Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.  

Rarášci - Ročník 2015 - výsledky za září 2018 - červen 2019:        

1. Dušek Filip - 93,91 (86,84/97,83- 1), 2. Daněk Damián – 82,12 (79,73/82,61 - 2), 3. Lán Dominik  – 78,55 (0/91,30 - x), 4. Zvolánek Štěpán - 68,69 (62,00/91,30 - 6),  5. Kulhánek Petr  – 67,83 (0/91,18 - x), 6. Špidla Matěj – 58,51 (81,25/95,65 - 4), 7. Bystrzycki Matěj - 56,71(71,25/80,43 - 5)8. Darida Juraj – 53,39 (75,68/84,78 - 3), 9. Karel Dominik – 45,97 (64,29/78,26 - 7), 10. Fabrický Tomáš – 29,82 (67,50/56,52 - 8), 11. Farský Mikuláš - 24041 (0/63,64 - x), 11. Šťastný Šimon - 22,50 (0/ 50,00 - x)

Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.

Výsledky bodovací soutěže "O nejlepšího hráče FŠ ročníků 2013, 2014 a 2015 za 1.pololetí"

V bodovací soutěži se u každého hráče hodnotí docházka na tréninky a utkání, vč. omluvené absence z důvodu nemoci, počet vstřelených branek při turnajích a zejména chování na trénincích, přístup hráčů k jednotlivým cvičením i jejich individuální dovednosti. V první části je hodnoceno období září - leden, ve druhé období únor - červen. U jednotlivých hráčů je uvedena hodnota získaných bodů a v závorce % tréninkové účasti v 1.pololetí. Do bodovací soutěže jsou zařazení hráči, kteří trénují ve Fotbalové školičce dva měsíce a více.

Na závěrečném hodnocení v červnu na ZŠ M.Horákové obdrží u ročníků 2013 a 2014 za své výkony prvních 5 hráčů pohár a osm nejlepších hráčů věcné ceny. U hráčů ročníku 2015 dostane večnou cenu prvních pět hráčů.  

Lvíčata - Ročník 2013 - výsledky za září 2018 - leden 2019:        

1. Hron Tomáš - 103,52 (83,04/0), 2. Hochmann Kryštof – 84,50 (84,82/0), 3. Pěnkava Šimon – 79,66 (83,04/0), 4. Šimek Jan - 79,40 (83,04/0),  5. Mlejnek Michal – 68,90 (89,29/0), 6. Gabera Jakub – 68,67 (80,36/0), 7. Tichý Šimon – 66,21 (85,71/0), 8. Klaban Jakub – 65,49 (87,50/0),  9. Jackulák Josef – 64,81 (82,14/0), 10. Ornst Tobiáš – 63,66 (76,79/0), 11. Kudr Michal – 59,98 (70,54/0), 12. Matuška Filip – 59,82 (90,18/0), 13.  Petras Martin - 56,36 (80,36/0), 14. Trenz Theodor – 55,87 (86,61/0), 15. Zaplatílek Lukáš – 52,67 (81,25/0), 16. Zeman David – 52,43 (85,71/0), 17. Beňadík Lukáš – 45,65 (71,43/0), 18. Maňásek Filip – 40,58 (83,93/0), 19. Winter Jakub – 38,90 (69,64/0), 20. Binar Kristián - 33,89 (61,61/0),  21. Moník Ondřej – 29,02 (58,04/0), (58,33/56,45)

Pro srovnání uvádíme výsledky této skupiny za celý předchozí ročník:

Ročník 2013 - 1. Hron Tomáš - 95,61 (75,61/91,67) – Lvíčata, 2. Hochmann Kryštof – 90,46 (80,56/96,77), 3. Šimek Jan – 8,78 (86,36/91,94), 4. Tichý Šimon - 80,85 (87,50/82,26),  5. Ornst Tobiáš – 78,81 (79,41/90,32), 6. Novák Filip – 76,21 (79,41/83,87), 7. Kudr Michal – 73,72 (0/75,41), 8. Zaplatílek Lukáš – 70,64 (96,77/83,87,  9. Trenz Theodor – 69,64 (90,63/91,94), 10. Klaban Jakub – 64,48 (73,61/82,26), 11. Matuška Filip – 63,71 (84,72/91,94), 12. Špitálský Matyáš – 61,27 (75,00/82,26), 13.  Mlejnek Michal – 57,05 (80,65/83,87), 14. Petras Martin – 54,36 (73,61/75,81), 15. Čtvrtečka Tomáš – 53,84 (76,39/79,03), 16. Tapia Martinéz Daniel – 52,74 (86,11/61,29), 17. Winter Jakub – 50,63 (72,22/75,81), 18. Binar Kristián – 50,11 (47,22/82,26), 19. Dvořák Václav – 49,98 (0/82,61), 20. Koblása Daniel - 47,84 (79,17/54,84),  21. Jakubinský Marek – 47,10 (66,67/72,58), 22. Pěnkava Šimon – 44,50 (0/58,06), 23. Maňásek Filip – 43,78 (62,50/79,03), 24. Moník Ondřej – 38,78 (69,44/62,90), 25. Bacovský Jindřich – 36,54 (63,89/58,06), 26. Zeman David – 32,38 (63,24/58,06), 27. Kovařík Šimon – 22,54 (58,33/56,45)

Rarášci - Ročník 2014 - výsledky za září 2018 - leden 2019:        

1. Zeman Matěj - 89,13 (94,59/0), 2. Mařas Samuel – 76,05 (81,25/0), 3. Dvořák Patrik – 75,13 (85,00/0), 4. Stuchlík Sebastián - 73,03 (82,50/0),  5. Zdráhal Matyáš – 70,46 (85,14/0), 6. Hejč David – 56,29 (77,27/0), 7. Kašperek Matyáš – 55,88 (89,19/0), 8. Fetting Maxmilián – 55,52 (82,43/0),  9. Burda Štěpán – 52,55 (60,26/0), 10. Meliš Jakub – 40,66 (67,50/0), 11. Středa Ondřej – 39,88 (72,50/0), 12. Zvolánek Adam – 37,60 (64,00/0), 13.  Kincl Marek – 36,61 (66,25/0), 14. Burda Jan – 30,58 (73,75/0), 15. Learned Aiden – 29,24 (82,50/0), 16. Kubík Jan – 26,57 (68,57/0), 

Zatím nehodnocen z důvodu nesplnění dvouměsíční lhůty Hájek Albert.  

Rarášci - Ročník 2015 - výsledky za září 2018 - leden 2019:        

1. Dušek Filip - 73,56 (86,84/0), 2. Daněk Damián – 64,79 (79,73/0), 3. Darida Juraj – 55,92 (75,68/0), 4. Špidla Matěj - 54,84 (81,25/0),  5. Bystrzycki Matěj – 51,77 (71,25/0), 6. Zvolánek Štěpán – 43,40 (64,29/0), 7. Karel Dominik – 40,98 (64,29/0), 8. Fabrický Tomáš – 37,97 (67,50/0), 

Zatím nehodnocen z důvodu nesplnění dvouměsíční lhůty Lán Dominik. 

Nábory do 12. ročníku Fotbalové školičky pro ročníky 2014 - 2016 probíhají celý rok:

Nábory do 12. ročníku Fotbalové školičky FC Hradec Králové se od října konají v tělocvičnách ZŠ Milady Horákové, a to v průběhu celého roku. Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak přijďte, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Pokud míč nemáte, tak Vám ho na první tréninky půjčíme. Další informace k náboru naleznete i v sekci "Nábor dětí". V případě, Vašich dotazů kontaktujte manažera školičky ing. P.Vohralíka (MB: 603318713, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

Možnost využití "Burzy sportovní obuvi": 

Burza zachovalé sportovní obuvi - vzhledem k tomu, že i Vám určitě zbyde doma zachovalá sportovní obuv, která Vás již na tréninku tlačí, pro kterou nemáte další uplatnění a rádi byste ji nabídli k odkupu někomu z dalších hráčů školičky, zřizujeme v buňce na Malšáku pro Vás nabídkovou informační tabuli, kam budete moci dávat pro ostatní hráče školičky lístky se svojí nabídkou.

Na lístky, prosím, uvádějte minimálně tyto údaje: fotografie obuvi, její velikost, prodejní cena i s případným stručným popisem stavu obuvi a pro následnou domluvu jméno a kontakt prodávajícího.

INFORMACE K ÚDRŽBĚ ZAKOUPENÝCH DRESŮ FŠ OD FIRMY "JAKO":

Na přiloženém letáku od prodejce jsou následující rady: zakoupené dresy perte naruby na 40, nedávejte aviváž a nesušte v sušičce.  

Zájemci o dres FC HK narozeni v roce 2013 a starší mohou kontaktovat tyto trenéry FC HK:

Mirza Rahimič, šéftrenér základny přípravek FA FC HK (MB: 601 388 715, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Petr Blažek, hlavní trenér U13 FA FC HK (MB: 721 475 556. mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)  

Nové informace k tričku JAKO se znakem a nápisem Fotbalové školičky:

Dodatečná úprava ceny u čisel - ve vazbě na první várku dresů nám byla dodatečně upřesněna cena za čisla na dresech a to následovně: jedno čislo (1-9) = 45 Kč a dvojčislo (10 a výše) = 90 Kč. 

Po jednání s firmou JAKO Vám přinášíme tyto nové informace: Cenová kalkulace: základní varianta: cena trička = 350 Kč ( po 30% slevě pro FŠ sníženo na 250 Kč) + znak FŠ 45 Kč + nápis Fotbalové školičky 45 Kč = celkem 340 Kč.

K základní variantě je možno přiobjednat dodělání čísla a nebo jména hráče za cenu 45 Kč/ks ( u dvojčísla např. 10 je cena 2x45 Kč = 90 Kč) a dokoupení trenýrek (nabízeno celkem ve 14 barvách za cenu 370 Kč/ks - pro FŠ sníženo na 250 Kč/ks).

Maximální cena kompletu s dvojčíslem, jménem a trenýrkami tak je po snížení pro FŠ FC 340+250+45+45+45 = 725 Kč. Pro lepší názornost jsme nechali udělat ve velikostech 116 a 128 trička s potiskem v 5 základních barvách a na ukázku si vypůjčili i další 4 barvy triček a 5 barevných vzorů trenýrek. Tričko a trenýrky lze objednávat ve velikostech 116 - 5XL. Výše uvedená cenová kalkulace platí pro velikosti 116-164. Cena trička pro dospělé je o 50 Kč vyšší.

Objednávky u Lvíčat zapisuje trenér Mudruňka a u Rarášků ing. Vohralík. Při objednání nutno platit přesnou částku. Vybrané ustrojení ve Vámi zvolené kombinaci si objednávejte vždy před tréninkem.   

Informace o Fotbalové školičce naleznete i na našem Facebooku, na který se přepnete i z naší hlavní stránky (f).  

 

Areál Háječek

                  Z okruhu II za Baumaxem doleva na Nové Město. 

               Druhá malá ulička doleva, ulice Manželů Zemánkových.

 

 

 

 

 

 

  

Rozpis tréninků

  

Od září opět začínáme v Malšovicích "Pod lízátky", kde tréninky začínají vždy od 16,30 hod.

DenHodinaDružstvoZodpovědný trenér
Pondělí
tělocvična,hřiště 

16:30-18:00

16:00-17:30

LVÍČATA

ročník 2013   

Bouz, Mudruňka, Frýdek      
Úterý
tělocvična,hřiště 

16:30-18:00

16:00-17:30

RARÁŠCI

ročník 2014/15  

Ing. Vohralík, ing. Kružík, Trejbal
Středa
tělocvična,hřiště

16:30-18:00

16:00-17:30

LVÍČATA

ročník 2013

Bouz, Mudruňka, Frýdek
Čtvrtek
tělocvična,hřiště

16:30-18:00

16:00-17:30

RARÁŠCI

ročník 2014/15 

Ing. Vohralík, ing. Kružík, Trejbal
Pátek
tělocvična,hřiště

16:30-18:00

16:00-17:30

LVÍČATA

ročník 2013

Bouz, Mudruňka, Frýdek

V období konec dubna - polovina říjnaí, kdy trénujeme venku platí, že v případě deštivého a chladného počasí, kdy nelze venku trénovat, Vám budeme informace o případném zrušení tréniniků dávat operativně do aktualit na web a nebo Vám je před tréninkem na základě Vašeho dotazu sdělí příslušný trenér družstva. 

V měsících říjen - duben, po přechodu do tělocvičen, se ve vazbě na naše tréninkové hodiny posouvá čas tréninků Fotbalové školičky na 16,00 - 17,30 hod.

Co si s sebou vzít na trénink: sportovní oblečení, alespoň 1/2 l pití, míč vel. 3 (nově příchozím bude dočasně zapůjčen), dobrou náladu a chuť do tréninku.

web7

Plán sezóny 2018/2019

Od září 2018 začíná FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové již své jedenácté období.  

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období jsou zejména žáčci dvou nejstarších předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2013 a 2014, v průběhu roku 2018 a 2019 i ročník 2015, a to minimálně po dovršení 3 let věku.

Protože nábor provádíme průběžně během celého školního roku, můžete se za námi na Malšovický stadion nebo na sportoviště ZŠ M.Horákové příjít podívat kdykoliv.

Zatím co u mladší skupiny - RARÁŠCI (20014 a 2015) pracujeme se všemi dětmi, ve starší skupině - LVÍČATA můžeme provést u dětí částečný výběr, zejména ve vazbě na motorické a růstové předpoklady, přičemž limitujícími faktory jsou i trenérské nebo prostorové možnosti školičky.  

Pokud se týká tréninkové náplně, děti u RARÁŠKŮ se zaměřují zejména na rozvoj pohybových, rychlostních, obratnostních schopnosti a seznamují se s míčem a základními prvky jeho ovládání. Děti ve LVÍČATECH se již více orientují na rozvoj fotbalových dovednosti. Naší prioritou je zejména práce s míčem,  rozvoj obratnosti a koordinačních schopností. Obě skupiny pracují dle speciální metodiky, vypracované vedením Fotbalové školičky. 

Na základě hodnocení uplynulých sezón budeme pokračovat v pravidelných schůzkách s rodiči u obou skupin, s cílem i nadále zlepšovat naší vzájemnou komunikaci. 

K informacím o činnosti školičky budeme, vedle těchto webových stránek a facebooku využívat, stejně jako v předešlých letech, i informační kampaně v Hradeckém deníku, Hradečáku a v Radnici, i osobních návštěv přímo ve školských zařízeních.

Pro svoji sportovní činnost Fotbalová školička celoročně využívá, v rozsahu dohodnutém se školou, stávající sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové, zejména střední a velkou školní tělocvičnu. Dříve jsme využívali i hřiště s umělohmotným povrchem, ale nyní po dobu uzavření školního hřiště se Fotbalová školička v období konec dubna - polovina října dočasně přesunula pod lízatka na Malšovický stadion.   

V ročníku 2018/2019 připravujeme pro naše hráče, vedle pravidelných tréninků, tyto víkendové akce: (podrobněji níže v "Plánu činnosti FŠ na období 2018-2019").

 • říjen 2018        Zmrzlinový pohár FŠ FC HK - 4.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • listopad 2018   Podzimní turnaj FŠ FC HK - 10.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • listopad 2018   halový turnaj FK Vysoká nad Labem - hala ve Vysoké nad Labem - 2.ročník
 • prosinec 2018  Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK –  10.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • leden 2019       halový turnaj FC Slávie HK - hala Slávie HK - 4.ročník
 • leden 2019       Černobílý turnaj za účasti zástupců vedení FC HK - 7.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • březen 2019     halový turnaj OFS HK -  hala Vysoká nad Labem - 4.ročník
 • březen 2019     Turnaj společnosti FINspol HK, s.r.o. – 6.ročník – tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • březen 2019      Metodický turnaj pro fotbalové předpřípravky pod patronací Kooperativa pojišťovny a.s. - 9.ročník - ZŠ Kukleny
 • březen 2019      venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen 2019      venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen 2019      společný trénink FŠ s některými hráči ligového A družstva FC Hradec Králové
 • květen 2019      společný trénink se zástupci ročníku 2012
 • červen 2019      účast na sportovním odpoledni ke Dni dětí ve sportovním středisku Fotbalové akademie FC HK na Bavlně
 • červen 2019      venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen 2019      Turnaj hradeckých mateřských škol – 9. ročník - Háječek
 • červen 2019      Memoriál Milady Horákové – 15. ročník – Háječek - pod patronací ZPMVČR
 • červen 2019      Memoriál Josefa Součka – 5. ročník - Háječek
 • červen 2019      rozloučení s 10.ročníkem - utkání dětí s rodiči, grilování - areál ZŠ M.Horákové

Rádi mezi sebou přivítáme všechny děti a jejich rodiče, kteří mají zájem navštívit naší školičku a zapojit se do sportovní přípravy nebo se jen podívat, jak probíhají jednotlivé cvičební hodiny.  

TĚŠÍME SE NA VÁS, NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE ZA NÁMI NA MILADU PODÍVAT A ZKUSIT SI CO DOVEDETE.

AE2P7611

 Plán činnosti Fotbalové školičky FC HK na období 2018 -2019

Vedle pravidelné každodenní tréninkové činnosti pořádá Fotbalová školička pro svoje hráče, ve snaze co nejvíce jim zpříjemnit čas strávený ve školičce i řadu víkendových akcí.

Pro období 09/2018 – 06/2019 se jedná o tyto víkendové akce: 

1/

ŘÍJEN 2018 – 20.10.2018

1. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ 

NÁZEV AKCE:

ZMRZLINOVÝ POHÁR – 4. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – zatím bez patrona, budeme se snažit někoho získat

POPIS:

Jedná se o jeden z 5 turnajů, které pořádáme výhradně pro naše děti v tělocvičnách ZŠ M. Horákové. Tyto akce jsou organizovány jako dvoj-turnaje, kdy samostatně ve velké tělocvičně hrají před rodiči svůj turnaj hráči Lvíčat (5 let) a ve střední tělocvičně hráči Rarášků (3-4 roky). U Rarášků je v případě potřeby turnaj prokládán i dovednostními soutěžemi. 

2/

LISTOPAD 2018 – 10.11.2018

2. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ 

NÁZEV AKCE:

PODZIMNÍ TURNAJ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY – 10. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme EURAC HRADEC s.r.o.

POPIS:

Hráno obdobnou formou jako říjnový turnaj, tj. dvoj-turnaj hráčů FŠ FC HK.

3/

LISTOPAD 2018 – 

NÁZEV AKCE:

TURNAJ FK VYSOKÁ NAD LABEM - hala ve Vysoké nad Labem - 2.ROČNÍK

POPIS:

Pokud se turnaj opět uskuteční, tak předpokládáme účast 2 družstev Lvíčat. 

4/

PROSINEC 2018 – 8.12.2018

3. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ HRÁČŮ FŠ POD PATRONACÍ VAK STAVBY HK, spol. s r.o. – 10. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme VAK STAVBY HK, spol. s r.o.

POPIS:

Akce je organizovaná stejně jako předešlé akce formou dvoj-turnaje. Celá akce je tradičně zakončena příchodem Mikuláše s čertem, popř. i andělem s mikulášskou nadílkou. Sponzorsky zajišťuje Dopravní podnik města Hradec Králové.

5/

LEDEN 2019 –

NÁZEV AKCE:

TURNAJ SLÁVIE HRADEC KRÁLOVÉ – hala Slávie HK – 4. ROČNÍK

POPIS:

Předpokládaného turnaje se zúčastní 2 družstva Lvíčat. 

6/

LEDEN 2019 – 26.1.2019

4. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

ČERNOBÍLÝ TURNAJ HRÁČŮ FŠ FC HK ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE VEDENÍ FC HK – 7. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ - zatím bez patrona, budeme se snažit někoho získat

POPIS:

Další sportovní dopoledne Fotbalové školičky pro její hráče, tentokráte za účasti některého ze zástupců vedení FC HK (ing. Richard Jukl nebo ing. Jiří Sabou) a maskota klubu. Akce je organizovaná opět jako dvoj-turnaj.

7/

BŘEZEN 2019 –

NÁZEV AKCE:

TURNAJ OFS Hradec Králové – hala Vysoká nad Labem – 4. ROČNÍK

POPIS:

Předpokládaného turnaje se zúčastní 2 družstva Lvíčat.  

8/

BŘEZEN 2019 – 16.3.2019

5. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

TURNAJ SPOLEČNOSTI FINspol HK – 6. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme FINspol HK, s.r.o.

POPIS:

Závěrečný dvoj-turnaj, který pořádáme pro hráče FŠ FC HK.

9/

BŘEZEN 02019 – 23.3.2019 - HALA ZŠ KUKLENY

NÁZEV AKCE:

TURNAJ POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA - METODICKÝ TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘEDPŘÍPRAVEK PRO DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2012- 2013 – 9. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.

POPIS:

Jedná se o každoroční halový turnaj, který FŠ vždy pořádá pro budoucí fotbalisty, zejména z Hradce Králové a nejbližšího okolí.  Pro tento účel si pronajímáme velkou halu ZŠ Kukleny. Vzhledem k tomu, že u velké většiny dětí se jedná o první podobnou akci, je celý turnaj pojat zejména jako metodická záležitost, která se snaží všem účastníků pomoci zejména zorientovat se jak v základních pravidlech fotbalu, tak i v celkové orientaci na hřišti, resp. ve velké hale, v které nemají většinou sami možnost trénovat. Zároveň tato akce slouží i jako test šikovnosti malých hráčů z jiných okolních klubů. Za FŠ se zúčastní 2 družstva Lvíčat.  

10/

DUBEN – ČERVEN 2019 – SERIÁL TURNAJŮ POŘÁDANÝCH V RÁMCI SOUTĚŽE MINI-PŘÍRAVEK ORGANIZOVANÉ OFS HK

NÁZEV AKCE:

SOUTĚŽ NEJMENŠÍCH ELÉVŮ ŘÍZENÁ OFS HK

POPIS:

Jedná se o čtvrtý ročník této soutěže, v které turnajovým způsobem mezi sebou hrají hráči, kteří ještě nedocílili věku 6 let. Týká se jen Lvíčat. 

11/

ČERVEN 2019 – x. 6. 2019 - SPORTOVNÍ AREÁL FC HRADEC KRÁLOVÉ – HÁJEČEK

NÁZEV AKCE:

MEMORIÁL MILADY HORÁKOVÉ – 15. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme ZPMVČR

POPIS:

Jedná se o dlouhodobou akci, kterou pořádáme s vedením ZŠ M. Horákové a FC HK k výročí vykonstruované popravy Dr. Milady Horákové komunistickým režimem. Při této akci zároveň dětem každoročně připomínáme i význam Dr. M. Horákové pro dnešní dobu. Akci organizujeme jako dva souběžně probíhající turnaje obou věkových kategorií. Po zkušenostech z minulých let pořádáme turnaj jen pro obě skupiny děti z FŠ. Tato akce je tradičně spjata s tzv. „BUCHTOBRANÍM“, kdy během turnaje mají jeho účastníci k dispozici a ke konzumaci ukázky kulinářského umění našich maminek a babiček, jak ze sladké, tak i ze slané kuchyně.  A jak dokazuje fotodokumentace z uplynulých ročníků je si na čem pochutnat.

12/

ČERVEN 2019 – 6.. 6. 2019 - SPORTOVNÍ AREÁL FC HRADEC KRÁLOVÉ – HÁJEČEK

NÁZEV AKCE:

TURNAJ HRADECKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL – 9. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍZÁSTUPCE VEDENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

POPIS:

Jedná se o turnaj, který pro hradecké MŠ spolupořádá FC HK a Fotbalová školička. Patronaci nad tímto turnajem tradičně přebírá zástupce vedení statutárního města Hradec Králové. V družstvech jednotlivých MŠ hraje i celá řada dětí navštěvujících FŠ. Počet přihlášených družstev 1. ročník účast 8 MŠ, 2. ročník účast 10 MŠ, 3. ročník 13 MŠ, 4. ročník 16 MŠ, 5. ročník 14 MŠ, 6.a 7. ročník 12 družstev a 8. ročník 9 družstev.  

13/

ČERVEN 2019 – xx. 6. 2019 - SPORTOVNÍ AREÁL FC HRADEC KRÁLOVÉ – HÁJEČEK

NÁZEV AKCE:

MEMORIÁL JOSEFA SOUČKA – 5. ROČNÍK

POPIS:

Tento turnaj, který je věnován jednomu z nejvýznamnějších trenérů mládeže uplynulých let, pořádáme ve spolupráci s FC HK a OFS HK. Prvního ročníku se zúčastnilo 14 mužstev z 8 fotbalových klubů, zbýdajících ročníků potom vždy 12 družstev. Týká se jen Lvíčat, 

14/

ČERVEN 2019 – xx. 6. 2019 – HŘIŠTĚ ZŠ MILADY HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

UKONČENÍ 10. ROČNÍKU FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HK – UTKÁNÍ S RODIČI, GRILOVÁNÍ

POPIS:

Na závěr sezóny nás čeká na Miladě tradiční utkání dětí proti rodičům a závěrečné grilování.

Mimo tyto akce opět na konec května chystáme na hřišti ZŠ M. Horákové společný trénink s některými hráči A týmu mužů i společný trénink se zástupci r. 2012.

Rovněž počítáme s účastí dětí na sportovním odpoledni, které bychom měli ke Dni dětí opět pořádat ve sportovním středisku Fotbalové akademie FC HK na Bavlně.

Podrobnější informace k těmto akcím, vč. fotodokumentace z předešlých let naleznete na webových stránkách Fotbalové školičky FC Hradec Králové – www.fotbalovaskolicka.cz i na naší nástěnce v prostoru tělocvičen.

Za Fotbalovou školičku FC Hradec Králové při ZŠ M. Horákové

                                                                                             ing. Vohralík Petr, v. r.

                                                                                              manažer FŠ FC HK

 

 

 

Naši partneři

adidas
jako