Plán sezóny 2018/2019

Od září 2018 začíná FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové již své jedenácté období.  

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky v tomto období jsou zejména žáčci dvou nejstarších předškolních ročníků mateřských školek, tj. ročníky 2013 a 2014, v průběhu roku 2018 a 2019 i ročník 2015, a to minimálně po dovršení 3 let věku.

Protože nábor provádíme průběžně během celého školního roku, můžete se za námi na Malšovický stadion nebo na sportoviště ZŠ M.Horákové příjít podívat kdykoliv.

Zatím co u mladší skupiny - RARÁŠCI (20014 a 2015) pracujeme se všemi dětmi, ve starší skupině - LVÍČATA můžeme provést u dětí částečný výběr, zejména ve vazbě na motorické a růstové předpoklady, přičemž limitujícími faktory jsou i trenérské nebo prostorové možnosti školičky.  

Pokud se týká tréninkové náplně, děti u RARÁŠKŮ se zaměřují zejména na rozvoj pohybových, rychlostních, obratnostních schopnosti a seznamují se s míčem a základními prvky jeho ovládání. Děti ve LVÍČATECH se již více orientují na rozvoj fotbalových dovednosti. Naší prioritou je zejména práce s míčem,  rozvoj obratnosti a koordinačních schopností. Obě skupiny pracují dle speciální metodiky, vypracované vedením Fotbalové školičky. 

Na základě hodnocení uplynulých sezón budeme pokračovat v pravidelných schůzkách s rodiči u obou skupin, s cílem i nadále zlepšovat naší vzájemnou komunikaci. 

K informacím o činnosti školičky budeme, vedle těchto webových stránek a facebooku využívat, stejně jako v předešlých letech, i informační kampaně v Hradeckém deníku, Hradečáku a v Radnici, i osobních návštěv přímo ve školských zařízeních.

Pro svoji sportovní činnost Fotbalová školička celoročně využívá, v rozsahu dohodnutém se školou, stávající sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové, zejména střední a velkou školní tělocvičnu. Dříve jsme využívali i hřiště s umělohmotným povrchem, ale nyní po dobu uzavření školního hřiště se Fotbalová školička v období konec dubna - polovina října dočasně přesunula pod lízatka na Malšovický stadion.   

V ročníku 2018/2019 připravujeme pro naše hráče, vedle pravidelných tréninků, tyto víkendové akce: (podrobněji níže v "Plánu činnosti FŠ na období 2018-2019").

 • říjen 2018        Zmrzlinový pohár FŠ FC HK - 4.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • listopad 2018   Podzimní turnaj FŠ FC HK - 10.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • listopad 2018   halový turnaj FK Vysoká nad Labem - hala ve Vysoké nad Labem - 2.ročník
 • prosinec 2018  Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK –  10.ročník - tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • leden 2019       halový turnaj FC Slávie HK - hala Slávie HK - 4.ročník
 • leden 2019       Černobílý turnaj za účasti zástupců vedení FC HK - 7.ročník – tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • březen 2019     halový turnaj OFS HK -  hala Vysoká nad Labem - 4.ročník
 • březen 2019     Turnaj společnosti FINspol HK, s.r.o. – 6.ročník – tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • březen 2019      Metodický turnaj pro fotbalové předpřípravky pod patronací Kooperativa pojišťovny a.s. - 9.ročník - ZŠ Kukleny
 • březen 2019      venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen 2019      venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen 2019      společný trénink FŠ s některými hráči ligového A družstva FC Hradec Králové
 • květen 2019      společný trénink se zástupci ročníku 2012
 • červen 2019      účast na sportovním odpoledni ke Dni dětí ve sportovním středisku Fotbalové akademie FC HK na Bavlně
 • červen 2019      venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen 2019      Turnaj hradeckých mateřských škol – 9. ročník - Háječek
 • červen 2019      Memoriál Milady Horákové – 15. ročník – Háječek - pod patronací ZPMVČR
 • červen 2019      Memoriál Josefa Součka – 5. ročník - Háječek
 • červen 2019      rozloučení s 10.ročníkem - utkání dětí s rodiči, grilování - areál ZŠ M.Horákové

Rádi mezi sebou přivítáme všechny děti a jejich rodiče, kteří mají zájem navštívit naší školičku a zapojit se do sportovní přípravy nebo se jen podívat, jak probíhají jednotlivé cvičební hodiny.  

TĚŠÍME SE NA VÁS, NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE ZA NÁMI NA MILADU PODÍVAT A ZKUSIT SI CO DOVEDETE.

AE2P7611

 Plán činnosti Fotbalové školičky FC HK na období 2018 -2019

Vedle pravidelné každodenní tréninkové činnosti pořádá Fotbalová školička pro svoje hráče, ve snaze co nejvíce jim zpříjemnit čas strávený ve školičce i řadu víkendových akcí.

Pro období 09/2018 – 06/2019 se jedná o tyto víkendové akce: 

1/

ŘÍJEN 2018 – 20.10.2018

1. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ 

NÁZEV AKCE:

ZMRZLINOVÝ POHÁR – 4. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – zatím bez patrona, budeme se snažit někoho získat

POPIS:

Jedná se o jeden z 5 turnajů, které pořádáme výhradně pro naše děti v tělocvičnách ZŠ M. Horákové. Tyto akce jsou organizovány jako dvoj-turnaje, kdy samostatně ve velké tělocvičně hrají před rodiči svůj turnaj hráči Lvíčat (5 let) a ve střední tělocvičně hráči Rarášků (3-4 roky). U Rarášků je v případě potřeby turnaj prokládán i dovednostními soutěžemi. 

2/

LISTOPAD 2018 – 10.11.2018

2. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ 

NÁZEV AKCE:

PODZIMNÍ TURNAJ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY – 10. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme EURAC HRADEC s.r.o.

POPIS:

Hráno obdobnou formou jako říjnový turnaj, tj. dvoj-turnaj hráčů FŠ FC HK.

3/

LISTOPAD 2018 – 

NÁZEV AKCE:

TURNAJ FK VYSOKÁ NAD LABEM - hala ve Vysoké nad Labem - 2.ROČNÍK

POPIS:

Pokud se turnaj opět uskuteční, tak předpokládáme účast 2 družstev Lvíčat. 

4/

PROSINEC 2018 – 8.12.2018

3. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ HRÁČŮ FŠ POD PATRONACÍ VAK STAVBY HK, spol. s r.o. – 10. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme VAK STAVBY HK, spol. s r.o.

POPIS:

Akce je organizovaná stejně jako předešlé akce formou dvoj-turnaje. Celá akce je tradičně zakončena příchodem Mikuláše s čertem, popř. i andělem s mikulášskou nadílkou. Sponzorsky zajišťuje Dopravní podnik města Hradec Králové.

5/

LEDEN 2019 –

NÁZEV AKCE:

TURNAJ SLÁVIE HRADEC KRÁLOVÉ – hala Slávie HK – 4. ROČNÍK

POPIS:

Předpokládaného turnaje se zúčastní 2 družstva Lvíčat. 

6/

LEDEN 2019 – 26.1.2019

4. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

ČERNOBÍLÝ TURNAJ HRÁČŮ FŠ FC HK ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE VEDENÍ FC HK – 7. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ - zatím bez patrona, budeme se snažit někoho získat

POPIS:

Další sportovní dopoledne Fotbalové školičky pro její hráče, tentokráte za účasti některého ze zástupců vedení FC HK (ing. Richard Jukl nebo ing. Jiří Sabou) a maskota klubu. Akce je organizovaná opět jako dvoj-turnaj.

7/

BŘEZEN 2019 –

NÁZEV AKCE:

TURNAJ OFS Hradec Králové – hala Vysoká nad Labem – 4. ROČNÍK

POPIS:

Předpokládaného turnaje se zúčastní 2 družstva Lvíčat.  

8/

BŘEZEN 2019 – 16.3.2019

5. DVOJ-TURNAJ FŠ FC HK - TĚLOCVIČNY ZŠ M. HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

TURNAJ SPOLEČNOSTI FINspol HK – 6. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme FINspol HK, s.r.o.

POPIS:

Závěrečný dvoj-turnaj, který pořádáme pro hráče FŠ FC HK.

9/

BŘEZEN 02019 – 23.3.2019 - HALA ZŠ KUKLENY

NÁZEV AKCE:

TURNAJ POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA - METODICKÝ TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘEDPŘÍPRAVEK PRO DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2012- 2013 – 9. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.

POPIS:

Jedná se o každoroční halový turnaj, který FŠ vždy pořádá pro budoucí fotbalisty, zejména z Hradce Králové a nejbližšího okolí.  Pro tento účel si pronajímáme velkou halu ZŠ Kukleny. Vzhledem k tomu, že u velké většiny dětí se jedná o první podobnou akci, je celý turnaj pojat zejména jako metodická záležitost, která se snaží všem účastníků pomoci zejména zorientovat se jak v základních pravidlech fotbalu, tak i v celkové orientaci na hřišti, resp. ve velké hale, v které nemají většinou sami možnost trénovat. Zároveň tato akce slouží i jako test šikovnosti malých hráčů z jiných okolních klubů. Za FŠ se zúčastní 2 družstva Lvíčat.  

10/

DUBEN – ČERVEN 2019 – SERIÁL TURNAJŮ POŘÁDANÝCH V RÁMCI SOUTĚŽE MINI-PŘÍRAVEK ORGANIZOVANÉ OFS HK

NÁZEV AKCE:

SOUTĚŽ NEJMENŠÍCH ELÉVŮ ŘÍZENÁ OFS HK

POPIS:

Jedná se o čtvrtý ročník této soutěže, v které turnajovým způsobem mezi sebou hrají hráči, kteří ještě nedocílili věku 6 let. Týká se jen Lvíčat. 

11/

ČERVEN 2019 – x. 6. 2019 - SPORTOVNÍ AREÁL FC HRADEC KRÁLOVÉ – HÁJEČEK

NÁZEV AKCE:

MEMORIÁL MILADY HORÁKOVÉ – 15. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍ – opět požádáme ZPMVČR

POPIS:

Jedná se o dlouhodobou akci, kterou pořádáme s vedením ZŠ M. Horákové a FC HK k výročí vykonstruované popravy Dr. Milady Horákové komunistickým režimem. Při této akci zároveň dětem každoročně připomínáme i význam Dr. M. Horákové pro dnešní dobu. Akci organizujeme jako dva souběžně probíhající turnaje obou věkových kategorií. Po zkušenostech z minulých let pořádáme turnaj jen pro obě skupiny děti z FŠ. Tato akce je tradičně spjata s tzv. „BUCHTOBRANÍM“, kdy během turnaje mají jeho účastníci k dispozici a ke konzumaci ukázky kulinářského umění našich maminek a babiček, jak ze sladké, tak i ze slané kuchyně.  A jak dokazuje fotodokumentace z uplynulých ročníků je si na čem pochutnat.

12/

ČERVEN 2019 – 6.. 6. 2019 - SPORTOVNÍ AREÁL FC HRADEC KRÁLOVÉ – HÁJEČEK

NÁZEV AKCE:

TURNAJ HRADECKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL – 9. ROČNÍK

PATRONÁT NAD TOUTO AKCÍZÁSTUPCE VEDENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

POPIS:

Jedná se o turnaj, který pro hradecké MŠ spolupořádá FC HK a Fotbalová školička. Patronaci nad tímto turnajem tradičně přebírá zástupce vedení statutárního města Hradec Králové. V družstvech jednotlivých MŠ hraje i celá řada dětí navštěvujících FŠ. Počet přihlášených družstev 1. ročník účast 8 MŠ, 2. ročník účast 10 MŠ, 3. ročník 13 MŠ, 4. ročník 16 MŠ, 5. ročník 14 MŠ, 6.a 7. ročník 12 družstev a 8. ročník 9 družstev.  

13/

ČERVEN 2019 – xx. 6. 2019 - SPORTOVNÍ AREÁL FC HRADEC KRÁLOVÉ – HÁJEČEK

NÁZEV AKCE:

MEMORIÁL JOSEFA SOUČKA – 5. ROČNÍK

POPIS:

Tento turnaj, který je věnován jednomu z nejvýznamnějších trenérů mládeže uplynulých let, pořádáme ve spolupráci s FC HK a OFS HK. Prvního ročníku se zúčastnilo 14 mužstev z 8 fotbalových klubů, zbýdajících ročníků potom vždy 12 družstev. Týká se jen Lvíčat, 

14/

ČERVEN 2019 – xx. 6. 2019 – HŘIŠTĚ ZŠ MILADY HORÁKOVÉ

NÁZEV AKCE:

UKONČENÍ 10. ROČNÍKU FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HK – UTKÁNÍ S RODIČI, GRILOVÁNÍ

POPIS:

Na závěr sezóny nás čeká na Miladě tradiční utkání dětí proti rodičům a závěrečné grilování.

Mimo tyto akce opět na konec května chystáme na hřišti ZŠ M. Horákové společný trénink s některými hráči A týmu mužů i společný trénink se zástupci r. 2012.

Rovněž počítáme s účastí dětí na sportovním odpoledni, které bychom měli ke Dni dětí opět pořádat ve sportovním středisku Fotbalové akademie FC HK na Bavlně.

Podrobnější informace k těmto akcím, vč. fotodokumentace z předešlých let naleznete na webových stránkách Fotbalové školičky FC Hradec Králové – www.fotbalovaskolicka.cz i na naší nástěnce v prostoru tělocvičen.

Za Fotbalovou školičku FC Hradec Králové při ZŠ M. Horákové

                                                                                             ing. Vohralík Petr, v. r.

                                                                                              manažer FŠ FC HK

 

 

 

Naši partneři

adidas
jako