Plán sezóny

Vždy od září začíná ve FOTBALOVÉ ŠKOLIČCE FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové její další ročník.  

Zájmovým okruhem náboru činnosti Fotbalové školičky jsou zejména předškoláci, tj. žáčci dvou nejstarších předškolních ročníků mateřských školek, což jsou děti věku 3-6 let (podrobnějí v části "NÁBOR DĚTÍ".

Protože nábor provádíme průběžně během celého školního roku, můžete se za námi na Malšo vický stadion nebo na sportoviště ZŠ M.Horákové příjít podívat kdykoliv.

Zatím co u mladší skupiny - RARÁŠCI (3 a 4 roky) pracujeme se všemi dětmi, ve starší skupině - LVÍČATA (5 a 6 let) můžeme provést u dětí částečný výběr, zejména ve vazbě na motorické a růstové předpoklady, přičemž limitujícími faktory jsou i trenérské nebo prostorové možnosti školičky.  

Pokud se týká tréninkové náplně, děti u RARÁŠKŮ se zaměřují zejména na rozvoj pohybových, rychlostních, obratnostních schopnosti a seznamují se s míčem a základními prvky jeho ovládání. Děti ve LVÍČATECH se již více orientují na rozvoj fotbalových dovednosti. Naší prioritou je zejména práce s míčem,  rozvoj obratnosti a koordinačních schopností. Obě skupiny pracují dle speciální metodiky, vypracované vedením Fotbalové školičky. 

Na základě hodnocení uplynulých sezón budeme pokračovat v pravidelných schůzkách s rodiči u obou skupin, s cílem i nadále zlepšovat naší vzájemnou komunikaci. 

K informacím o činnosti školičky budeme, vedle těchto webových stránek a facebooku využívat, stejně jako v předešlých letech, i informační kampaně v Hradeckém deníku, Hradečáku a v Radnici, i osobních návštěv přímo ve školských zařízeních.

Pro svoji sportovní činnost Fotbalová školička celoročně využívá, v rozsahu dohodnutém se školou, stávající sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové, zejména střední a velkou školní tělocvičnu. Dříve jsme využívali i hřiště s umělohmotným povrchem, ale nyní po dobu uzavření školního hřiště se Fotbalová školička v období konec dubna - polovina října dočasně přesunula pod lízatka na Malšovický stadion.   

V ročníku připravujeme pro naše hráče, vedle pravidelných tréninků, tyto víkendové akce: (podrobnější rozpis v článku "Sezóna").

 • lříjen                Zmrzlinový pohár FŠ FC HK - tělocvičny ZŠ M. Horákové   
 • listopad              Podzimní turnaj FŠ FC HK - tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • listopad            halový turnaj FK Vysoká nad Labem - hala ve Vysoké nad Labem 
 • prosinec           Mikulášský turnaj pod patronací VAK STAVBY HK – tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • leden                halový turnaj FC Slávie HK - hala Slávie HK 
 • leden                Černobílý turnaj za účasti zástupců vedení FC HK - tělocvičny ZŠ M. Horákové
 • březen              halový turnaj OFS HK -  hala Vysoká nad Labem
 • březen              Turnaj společnosti FINspol HK, s.r.o. – tělocvičny ZŠ M.Horákové 
 • březen              Metodický turnaj pro fotbalové předpřípravky pod patronací Kooperativa pojišťovny a.s. - ZŠ Kukleny
 • březen              venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • květen              venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen               venkovní turnaje mini-přípravek OFS HK
 • červen               Akce pro hradecké mateřšké školy - Háječek
 • červen               Memoriál Milady Horákové – Háječek
 • červen               Memoriál Josefa Součka – Háječek
 • červen               rozloučení s ročníkem - utkání dětí s rodič s grilováním - areál ZŠ M.Horákové

Rádi mezi sebou přivítáme všechny děti a jejich rodiče, kteří mají zájem navštívit naší školičku a zapojit se do sportovní přípravy nebo se jen podívat, jak probíhají jednotlivé cvičební hodiny.  

TĚŠÍME SE NA VÁS, NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE ZA NÁMI NA MILADU PODÍVAT A ZKUSIT SI CO DOVEDETE.

AE2P7611

 

 

 

Naši partneři

adidas
jako