Informace pro rodiče

TERMÍNY DALŠÍCH SCHŮZEK RODIČŮ S VEDENÍM ŠKOLIČKY:

Schůzka rodičů Lvíčat se uskuteční v pondělí 18.11.2019 od 17,00 hod. v šatně FŠ a rodíčů Rarášků v úterý 19.11.2019 od 16,15 hod. při tréninku této skupiny. Na programu bude projednání činnosti FŠ ve zbývajících měsících tohoto pololetí. Žádáme rodiče o zajištění jejich maximální účasti. 

POZOR - 2. TURNAJ ŠKOLIČKY SE POSOUVÁ O TÝDEN:

Z důvodu konání jiné školní akce ve velké tělocvičně se termín našeho halového turnaje posouvá o týden, tj. na 23.11.2019.

2. TURNAJ ŠKOLIČKY - PODZIMNÍ TURNAJ - 23.11.2019:

V sobotu 23.11.2019 se uskuteční v tělocvičnách ZŠ M.Horákové druhý z tradičnich pěti halových turnajů, které pořádáme pro děti z FŠ. Sraz Lvíčat je na Miladě nejpozději do 8,30 hod., začátek turnaje v 9,00 hod. Sraz Rarášků je do 9,30 hod. se začátkem turnaje v 10,00 hod. Předpokládaný konec turnaje kolem 12,30 hod. Záštitu na tímto turnajem opět převzala firma EURAC HRADEC, spol.s r.o. DĚKUJEME. 

Upozornění pro rodiče: vzhledem k omezenému počtu návleků je dobré vzít si s sebou vlastní obuv na přezutí. 

ZAVEDENÍ DOBROVOLNÝCH HRACÍCH PÁTKŮ PRO VYBRANÉ HRÁČE RARÁŠKŮ:

Na základě závěrů ze "Zmrzlinového turnaje"dochází u Rarášků k těmto změnám:

vedle toho, že hráči Zvolánek Adam a Zvolánek Štěpán přechází od 21.10. do skupiny Lvíčat, zavádíme u Lvíčat tzv. hrací pátky, kterých se v rámci dobrovolných tréninků budou účastnit i tito hráči Rarášků: Petráková Kateřina, Daněk Damián, Dušek Filip, Dvořák Nicolas, Karel Dominik, Kulhánek Petr, Lán Dominik a Věchet Lukáš. Současně tyto pátky platí i pro Švece Damiána (r.2014). Letos se jedná se o pátky 25.10., 8., 15., 22. a 29.11. a 6. a 13.12. 

Přehled našich halových turnajů:

sobota 19.10.2019 – Zmrzlinový pohár – tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

sobota 23.11.2019 – Podzimní turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 01.12.2019 – turnaj FK Vysoká n/L., hala ve Vysoké – 2 družstva Lvíčat

sobota 07.12.2019 – Mikulášský turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

sobota 18.01.2020 – Černobílý turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 02.02.2020 – turnaj FC Slávia HK, hala Slávia HK – 2 družstva Lvíčat

sobota 22.02.2020 – halový přebor OFS HK, hala ve Vysoké – 2 družstva Lvíčat

sobota 14.03.2020 – turnaj společnosti FINspol HK - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 22.03.2020 – turnaj TJ Sokol Třebeš - hala Třebeš - 1 družstvo Lvíčat

sobota 28.03.2020 – Metodický turnaj mini-přípravek, hala ZŠ Kukleny – 2 družstva Lvíčat 

PŘES ZIMNÍ OBDOBÍ NALEZNETE FOTBALOVOU ŠKOLIČKU ZPĚT V TĚLOCVIČNÁCH ZŠ MILADY HORÁKOVÉ: 

Tréninky zde probíhají ve stejné dny, tj. Lvíčata v pondělí, středu a pátek a Rarášci v úterý a čtvrtek, akorát jejich začátek je v 16,00 hod. 

Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak za námi přijďte v průběhu celého školního roku do tělocvičen, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek, vždy od 16,00 hod. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Pokud nemáte, tak Vám ho dočasně zapůjčíme.  

ZVEME VÁS NA NÁBOR DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH 2014 - 2016 DO FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HRADEC KRÁLOVÉ:

Začátkem září jsme otevřeli 12.ročník Fotbalové školičky FC HK při ZŠ M.Horákové.  Přijďte mezi nás, nábor trvá v průběhu celého školního roku.Nyní nás naleznete v tělocvičnách ZŠ M.Horákové, kde začínají tréninky od 16,00 hod., a to Lvíčata, ročník 2014, v pondělí, středu a pátek a Rarášky, ročníky 2015-6, v útery a čtvrtek. Od dubna do září přecházíme na Malšovický stadionu FC HK "Pod lízátky", kde trénujeme od 16,30 hod.   

 Informace z úvodní schůzky rodičů Lvíčat a Rarášků – září 2019

1/ Sezóna 2019/2020 –

opět soutěžíme v obou kategoriích o „Nejlepší hráče ročníků 2014 a 2015“. Pro obě kategorie připravíme pro nejlepší hráče 5 pohárů a 8 věcných cen. Hodnotíme zejména zájem a snahu na trénincích a utkáních, pohybové a fotbalové dovednosti, hráčovu účast na akcích a také chování během jednotlivých tréninkových jednotek.

2/ Nájem za tělocvičny ZŠ M. Horákové –

i když se nám při meziročním nárůstu nájemného podařilo po jednáních se školou docílit opět individuální sazby, byli jsme nuceni ve třech dnech odbourat souběh velké a střední tělocvičny, tak abychom částku za celkové nájemné ufinancovali, tj. co možná nejvíce přiblížili loňské skutečnosti.

3/ Příspěvky za první pololetí (09/2019 – 01/2020) –

příspěvky (celková částka, záloha + doplatek) je nutno uhradit nejpozději do 10.10.2019. Prosíme, o úhradu přesné částky. Lvíčata u V.Bouze, Raráškové u P.Vohralíka.

4/ Halové turnaje –

i pro tuto sezónu připravujeme pro obě naše skupiny hráčů v tělocvičnách ZŠ M. Horákové 5 halových turnajů. Dále se 2 družstva Lvíčat zúčastní turnaje v hale Slávia HK a 2 turnajů v hale ve Vysoké n/L. Je potřeba, pokud možno, přizpůsobit rodinný kalendář akcí tak, abyste se mohli těchto turnajů zúčastnit. Seznam našich halových turnajů je uveden samostatně.

5/ Pomoc rodičů při našich halových turnajích –

a/ finanční – vzhledem k tomu, že jednou z významných možností, jak můžeme získal potřebné prostředky pro činnost školičky je nabídka sponzoringu na naše turnaje, obracíme se, jako každým rokem, na rodiče našich dětí s prosbou, zda nám nemohou oni nebo někdo z jejich okolí formou smlouvy o reklamě nebo darovací smlouvou poskytnout finanční výpomoc, za kterou nabízíme jméno sponzora do názvu turnaje a jeho uvedení na našem webu jako společnost podporující sportování dětí v předškolním věku. Bližší informace k tomuto sponzoringu Vám sdělím osobně.

b/ věcná – protože po každém z našich 5 turnajů dáváme všem hráčům za jejich výkon odměnu ve formě různých sladkosti a drobných předmětů (omalovánky, pastelky, drobné reklamní předměty od sponzorů úměrné věku hráčů, apod.) můžete nám pomoci i touto formou.

6/ Nábory do obou skupin –

stále probíhá nábor do obou skupin. Nedaří se nám zejména nábor ročníku 2014 do Lvíčat. Proto jsme se obrátili na rodiče o pomoc s distribucí náborových letáků do MŠ nebo i s pozváním dalších šikovných dětí ročníků 2014 – 2016 do školičky.

7/ Trička Fotbalové školičky –

objednaná trička a trenýrky bychom měli předávat příští týden. Se zájemci o další objednávky se domluvíme individuálně.

8/ Informaci pro Lvíčata –

a/ tréninky v tělocvičně budou probíhat již bez přítomnosti rodičů přímo v tělocvičnách

b/ na tréninky je nutno začít nosit chrániče

8/ Omlouvání neúčasti na trénincích –

omlouváme (nemoc x ostatní) nejlépe formou SMS zprávy na tyto MB (Lvíčata – J.Mudruňka – 607 006 260, Rarášci – P.Vohralík - 603 318 713).

9/ Fotograf pro halové turnaje –

pro naší Fotogalerii hledáme rodiče – fotografy, kteří by nám pro náš web nafotili fotky z těchto akcí. Zájemci o tuto výpomoc budou kontaktovat P.Vohralíka. 

Výše příspěvků:

Rarášci (ročníky 2015 a 2016) - 1.300 Kč za pololetí, s tím, že nově příchozí děti platí nejprve 400 Kč za první měsíc a následně, pokud se rozhodnou pokračovat, doplatí zbývajících 900 Kč do pololetní částky.

Lvíčata (ročník 2014) - 1.500 Kč za pololetí, s tím, že nově příchozí děti platí nejprve 600 Kč za první měsíc a následně, pokud se rozhodnou pokračovat, doplatí zbývajících 900 Kč do pololetní částky.   

HLEDÁME ŠIKOVNÉ DĚTI NAROZENÉ V LETECH 2014 - 2016 - Více se dočtete v části "Nábor dětí", kde uvádíme další podrobnosti.

BĚHEM CELÉHO POLOLETÍ POŘÁDÁME DOPLŇKOVÝ NÁBOR DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH 2014-2016: 

Jako každým rokem, tak i letos pořádáme v průběhu celého pololetí doplňkový nábor do družstva Lvíčat i Rarášků.  Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak za námi přijďte do Malšovic pod Lízátka, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek, vždy od 16,30 hod. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Když vyhovující míč prozatím nemáte, tak Vám ho na první tréninky půjčíme. Další informace k náboru naleznete i v sekci "Nábor dětí". V případě, Vašich dotazů kontaktujte manažera školičky ing. P.Vohralíka (MB: 603 318713, mail: petr.vohralik@seznam.cz).  Předpokládáme, že na Malšovickém stadionu budeme pokud nám to umožní počasí, následně se přesuneme do tělocvičen na ZŠ M.Horákovou, kde budeme trénovat ve stejné dny, a to od 16,00 hod. 

Protože se nábory do Fotbalové školičky FC Hradec Králové konají v průběhu celého roku, můžete za námi pod Lízátka a náusledně do tělocvičen M.Horákové kdykoliv, a zapojit se. Budeme se na Vás těšit.

Informace pro hráče ročníku 2013 přecházejicí do U-7 FC HK:

Úvodní schůzka rodičů s vedením mládeže FC HK proběhne již ve středu 21.8.2019 od 18 hod. ve VIP na stadionu FC HK, nikoliv v původní termín 23.8., kdy se zde hraje utkání FC HK - Chrudim. Tréninky se budou konal také v Malšovicích, a to zžejmě v pondělí, úterý a středu od 17,00 hod., a začínají v pondělí 26.8.2019. Hlavním trenérem družstva bude opět vedoucí základny přípravek FA FC HK Mirza Rahimič. Podrobnější informace k tréninkům a k činnosti družstva U-7 se dozvíte právě na této schůzce.

Pokud byste se nemohli úvodní schůzky zúčastnit, prosím, zašlete omluvu na mail mirza.rahimic@seznam.cz, aby s Vámi bylo možno domluvit další postup.   

Jmenný seznam 19 hráčů přecházejících  do U-7 FC HK:  Benadík Lukáš, Beran David, Gabera Jakub, Hochmann Kryštof, Jackulák Josef, Jakubinský Marek, Klaban Jakub, Kudr Michal, Maňásek Filip, Matuška Filip, Mlejnek Michal, Ornst Tobiáš, Petras Martin, Pěnkava Šimon, Prášil Jan, Šimek Jan, Tichý Šimon, Trenz Theodor a Zaplatilek Lukáš. Tento kádr bude v září doplněn o nově příchozí hráče, kteří budou mít zájem o zapojení se do nově tvořené přípravky U-7 Fotbalové akademie FC HK. 

ÚKOLY NA PRÁZNINY:

Ve volných chvílích si procvičujte vše, co jste se již ve školičce naučili, hlavně práci s míčem a jeho vedení při nejrůznějších slalomech, abyste nás v září překvapili tím, co už umíte. Poproste rodiče, aby si s Vámi prohlédli instruktážní videa, která máte nahrána na našem webu. Tam naleznete řadu cvičení dětí s rodiči, která si můžete společně zkoušet a naučit se tak řadu dovedností, které budete moci v budoucnu využít. 

Seznam hráčů do Lvíčat a Rarášků od září 2019:

Lvíčatatréninky na stadionu FC HK v po, st a pá, úvodní trénink - středa 4.9.2019 od 16,30 hod. 

Jmenný seznam Lvíčat: 

Hráči přecházející z Rarášků, ročník 2014 - Burda Štěpán, Dujsík Marek, Dvořák Patrik, Fetting Maxmilián, Hájek Albert, Hejč David, Kašperek Matyáš, Kincl Marek, Kubík Jan, Marek Jonáš, Mařas Samuel, Meliš Jakub, Sciranka Jakub, Středa Ondřej, Stuchlík Sebastián, Zdráhal Matyáš, Zeman Matěj, Zvolánek Adam a další nově příchozí v rámci nového nábrou v září. Dále nepokračují Burda Jan a Learned Aiden.

Rarášci - tréninky na stadionu FC HK v út a čt, úvodní trénink - čtvrtek 5.9.2019 od 16,30 hod. 

Jmenný seznam Rarášků: 

ročník 2014 a starší: Merkl Šimon, Petráková Kateřina, Zedníková Kateřina

ročník 2015: Bystrzycki Matěj, Daněk Damián, Darida Juraj, Dušek Filip, Fabrický Tomáš, Farský Mikuláš, Hanousek Jiří, Karel Dominik, Kulhánek Petr, Lán Dominik, Misík Petr, Říčař Vojtěch, Svoboda Jan, Špidla Matěj, Šťastný Šimon, Věchet Lukáš, Zákravský David, Zvolánek Štěpán a další nové příchozí v rámci nového náboru v září. 

ročník 2016: Drašnar Tadeáš, Kučera Václav, Kudrna Tomáš a další nové příchozí v rámci nového náboru v září. 

Výsledky bodovací soutěže v jednotlivých kategoriích. U ročníku 2013 a 2014 získávají hráči na 1.-5. míště pohár a věcnou cenu, hráči na 6.-8. místě věcnou cenu, u ročníku 2015 získávají hráči na 1.-4. místě věcnou cenu.

Lvíčata - Ročník 2013 - výsledky za září 2018 - červen 2019 (příjmení, jméno, počet získaných bodů, % docházky v obou pololetích, umístění po podzimní části)

1.Pěnkava Šimon - 92,58 (83,04/94,19 - 3), 2. Hochmann Kryštof – 88,92 (84,82/88,37 - 2), 3. Šimek Jan  – 88,70 (83,04/83,72 - 4), 4. Gabera Jakub - 73,54 (80,36/93,02 - 6),  5. Kudr Jakub  – 71,84 (70,54/77,91 - 11), 6. Mlejnek Michal – 71,54 (89,29/80,23 - 5), 7. Ornst Tobiáš  – 68,64 (76,79/77,91 - 10), 8. Jackulák Josef – 67,88 (82,14/73,26 - 9),  9. Klaban Jakub  – 66,39 (87,50/82,56 - 8), 10. Matuška Filip – 61,16 (90,18/83,72 - 12), 11. Tichý Šimon – 59,87 (85,71/59,87 - 7), 12. Trenz Theodor – 53,32 (86,61/76,74 - 14), 13. Petras Martin - 50,02 (80,36/60,47 - 13), 14. Benadík Lukáš – 46,58 (71,43/70,93 - 17), 15. Maňásek Filip – 45,36 (83,93/87,21 - 18), 16. Zaplatílek Lukáš  – 43,51 (81,25/43,51 - 16), 17. Zeman David – 38,25 (85,71/53,49)

Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.  

Rarášci - Ročník 2014 - výsledky za září 2018 - červen 2019:        

1. Zeman Matěj - 95,54 (94,59/96,55 - 1) , 2. Dvořák Patrik  – 85,65 (85,00/89,66 - 3), 3. Mařas Samuel – 84,45 (81,25/84,48 - 2), 4. Zdráhal Matyáš  - 79,07 (85,14/89,66 - 5),  5. Hejč David – 59,60 (77,27/91,38 - 6), 6. Stuchlíkl Sebastián - 58,35 (82,50/50,00 - 4), 7. Kašperek Matyáš – 56,52 (89,19/82,76 - 7), 8. Meliš Jakub – 50,71 (67,50/81,03 - 10),  9. Dujsík Marek – 50,64 (0/82,14 - x), 10. Marek Jonáš – 49,21 (0/79,82 - x), 11. Zvolánek Adam – 48,44 (64,00/89,66 - 12), 12. Burada Štěpán – 47,51 (60,26/46,55 - 9). 13.  Hájek Albert – 42,67 (0/77,59 - x)), 14. Fetting Maxmilián – 42,11 (82,43/46,55 - 8)15. Středa Ondřej - 41,55 (72,50 - 60,34 - 11), 16. Kincl Marek - 41,44 (66,25/62,07 - 13), 17. Kubík Jan – 32,46 (68,57/79,31 - 16)18. Learned Aiden - 27,73 (82,50/65,52 - 15), 19. Burda Jan - 24,94 (73,75/41,38 - 14)  

Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.  

Rarášci - Ročník 2015 - výsledky za září 2018 - červen 2019:        

1. Dušek Filip - 93,91 (86,84/97,83- 1), 2. Daněk Damián – 82,12 (79,73/82,61 - 2), 3. Lán Dominik  – 78,55 (0/91,30 - x), 4. Zvolánek Štěpán - 68,69 (62,00/91,30 - 6),  5. Kulhánek Petr  – 67,83 (0/91,18 - x), 6. Špidla Matěj – 58,51 (81,25/95,65 - 4), 7. Bystrzycki Matěj - 56,71(71,25/80,43 - 5)8. Darida Juraj – 53,39 (75,68/84,78 - 3), 9. Karel Dominik – 45,97 (64,29/78,26 - 7), 10. Fabrický Tomáš – 29,82 (67,50/56,52 - 8), 11. Farský Mikuláš - 24041 (0/63,64 - x), 11. Šťastný Šimon - 22,50 (0/ 50,00 - x)

Ostatní hráči nehodnocen z důvodu nesplnění více jak dvouměsíční lhůty.

Výsledky bodovací soutěže "O nejlepšího hráče FŠ ročníků 2013, 2014 a 2015 za 1.pololetí"

V bodovací soutěži se u každého hráče hodnotí docházka na tréninky a utkání, vč. omluvené absence z důvodu nemoci, počet vstřelených branek při turnajích a zejména chování na trénincích, přístup hráčů k jednotlivým cvičením i jejich individuální dovednosti. V první části je hodnoceno období září - leden, ve druhé období únor - červen. U jednotlivých hráčů je uvedena hodnota získaných bodů a v závorce % tréninkové účasti v 1.pololetí. Do bodovací soutěže jsou zařazení hráči, kteří trénují ve Fotbalové školičce dva měsíce a více.

Na závěrečném hodnocení v červnu na ZŠ M.Horákové obdrží u ročníků 2013 a 2014 za své výkony prvních 5 hráčů pohár a osm nejlepších hráčů věcné ceny. U hráčů ročníku 2015 dostane večnou cenu prvních pět hráčů.  

Lvíčata - Ročník 2013 - výsledky za září 2018 - leden 2019:        

1. Hron Tomáš - 103,52 (83,04/0), 2. Hochmann Kryštof – 84,50 (84,82/0), 3. Pěnkava Šimon – 79,66 (83,04/0), 4. Šimek Jan - 79,40 (83,04/0),  5. Mlejnek Michal – 68,90 (89,29/0), 6. Gabera Jakub – 68,67 (80,36/0), 7. Tichý Šimon – 66,21 (85,71/0), 8. Klaban Jakub – 65,49 (87,50/0),  9. Jackulák Josef – 64,81 (82,14/0), 10. Ornst Tobiáš – 63,66 (76,79/0), 11. Kudr Michal – 59,98 (70,54/0), 12. Matuška Filip – 59,82 (90,18/0), 13.  Petras Martin - 56,36 (80,36/0), 14. Trenz Theodor – 55,87 (86,61/0), 15. Zaplatílek Lukáš – 52,67 (81,25/0), 16. Zeman David – 52,43 (85,71/0), 17. Beňadík Lukáš – 45,65 (71,43/0), 18. Maňásek Filip – 40,58 (83,93/0), 19. Winter Jakub – 38,90 (69,64/0), 20. Binar Kristián - 33,89 (61,61/0),  21. Moník Ondřej – 29,02 (58,04/0), (58,33/56,45)

Pro srovnání uvádíme výsledky této skupiny za celý předchozí ročník:

Ročník 2013 - 1. Hron Tomáš - 95,61 (75,61/91,67) – Lvíčata, 2. Hochmann Kryštof – 90,46 (80,56/96,77), 3. Šimek Jan – 8,78 (86,36/91,94), 4. Tichý Šimon - 80,85 (87,50/82,26),  5. Ornst Tobiáš – 78,81 (79,41/90,32), 6. Novák Filip – 76,21 (79,41/83,87), 7. Kudr Michal – 73,72 (0/75,41), 8. Zaplatílek Lukáš – 70,64 (96,77/83,87,  9. Trenz Theodor – 69,64 (90,63/91,94), 10. Klaban Jakub – 64,48 (73,61/82,26), 11. Matuška Filip – 63,71 (84,72/91,94), 12. Špitálský Matyáš – 61,27 (75,00/82,26), 13.  Mlejnek Michal – 57,05 (80,65/83,87), 14. Petras Martin – 54,36 (73,61/75,81), 15. Čtvrtečka Tomáš – 53,84 (76,39/79,03), 16. Tapia Martinéz Daniel – 52,74 (86,11/61,29), 17. Winter Jakub – 50,63 (72,22/75,81), 18. Binar Kristián – 50,11 (47,22/82,26), 19. Dvořák Václav – 49,98 (0/82,61), 20. Koblása Daniel - 47,84 (79,17/54,84),  21. Jakubinský Marek – 47,10 (66,67/72,58), 22. Pěnkava Šimon – 44,50 (0/58,06), 23. Maňásek Filip – 43,78 (62,50/79,03), 24. Moník Ondřej – 38,78 (69,44/62,90), 25. Bacovský Jindřich – 36,54 (63,89/58,06), 26. Zeman David – 32,38 (63,24/58,06), 27. Kovařík Šimon – 22,54 (58,33/56,45)

Rarášci - Ročník 2014 - výsledky za září 2018 - leden 2019:        

1. Zeman Matěj - 89,13 (94,59/0), 2. Mařas Samuel – 76,05 (81,25/0), 3. Dvořák Patrik – 75,13 (85,00/0), 4. Stuchlík Sebastián - 73,03 (82,50/0),  5. Zdráhal Matyáš – 70,46 (85,14/0), 6. Hejč David – 56,29 (77,27/0), 7. Kašperek Matyáš – 55,88 (89,19/0), 8. Fetting Maxmilián – 55,52 (82,43/0),  9. Burda Štěpán – 52,55 (60,26/0), 10. Meliš Jakub – 40,66 (67,50/0), 11. Středa Ondřej – 39,88 (72,50/0), 12. Zvolánek Adam – 37,60 (64,00/0), 13.  Kincl Marek – 36,61 (66,25/0), 14. Burda Jan – 30,58 (73,75/0), 15. Learned Aiden – 29,24 (82,50/0), 16. Kubík Jan – 26,57 (68,57/0), 

Zatím nehodnocen z důvodu nesplnění dvouměsíční lhůty Hájek Albert.  

Rarášci - Ročník 2015 - výsledky za září 2018 - leden 2019:        

1. Dušek Filip - 73,56 (86,84/0), 2. Daněk Damián – 64,79 (79,73/0), 3. Darida Juraj – 55,92 (75,68/0), 4. Špidla Matěj - 54,84 (81,25/0),  5. Bystrzycki Matěj – 51,77 (71,25/0), 6. Zvolánek Štěpán – 43,40 (64,29/0), 7. Karel Dominik – 40,98 (64,29/0), 8. Fabrický Tomáš – 37,97 (67,50/0), 

Zatím nehodnocen z důvodu nesplnění dvouměsíční lhůty Lán Dominik. 

Nábory do 12. ročníku Fotbalové školičky pro ročníky 2014 - 2016 probíhají celý rok:

Nábory do 12. ročníku Fotbalové školičky FC Hradec Králové se od října konají v tělocvičnách ZŠ Milady Horákové, a to v průběhu celého roku. Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak přijďte, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Pokud míč nemáte, tak Vám ho na první tréninky půjčíme. Další informace k náboru naleznete i v sekci "Nábor dětí". V případě, Vašich dotazů kontaktujte manažera školičky ing. P.Vohralíka (MB: 603318713, mail: petr.vohralik@seznam.cz). 

Možnost využití "Burzy sportovní obuvi": 

Burza zachovalé sportovní obuvi - vzhledem k tomu, že i Vám určitě zbyde doma zachovalá sportovní obuv, která Vás již na tréninku tlačí, pro kterou nemáte další uplatnění a rádi byste ji nabídli k odkupu někomu z dalších hráčů školičky, zřizujeme v buňce na Malšáku pro Vás nabídkovou informační tabuli, kam budete moci dávat pro ostatní hráče školičky lístky se svojí nabídkou.

Na lístky, prosím, uvádějte minimálně tyto údaje: fotografie obuvi, její velikost, prodejní cena i s případným stručným popisem stavu obuvi a pro následnou domluvu jméno a kontakt prodávajícího.

INFORMACE K ÚDRŽBĚ ZAKOUPENÝCH DRESŮ FŠ OD FIRMY "JAKO":

Na přiloženém letáku od prodejce jsou následující rady: zakoupené dresy perte naruby na 40, nedávejte aviváž a nesušte v sušičce.  

Zájemci o dres FC HK narozeni v roce 2013 a starší mohou kontaktovat tyto trenéry FC HK:

Mirza Rahimič, šéftrenér základny přípravek FA FC HK (MB: 601 388 715, mail: mirza.rahimic@seznam.cz) a Petr Blažek, hlavní trenér U13 FA FC HK (MB: 721 475 556. mail: blazekpetr0@gmail.com)  

Nové informace k tričku JAKO se znakem a nápisem Fotbalové školičky:

Dodatečná úprava ceny u čisel - ve vazbě na první várku dresů nám byla dodatečně upřesněna cena za čisla na dresech a to následovně: jedno čislo (1-9) = 45 Kč a dvojčislo (10 a výše) = 90 Kč. 

Po jednání s firmou JAKO Vám přinášíme tyto nové informace: Cenová kalkulace: základní varianta: cena trička = 350 Kč ( po 30% slevě pro FŠ sníženo na 250 Kč) + znak FŠ 45 Kč + nápis Fotbalové školičky 45 Kč = celkem 340 Kč.

K základní variantě je možno přiobjednat dodělání čísla a nebo jména hráče za cenu 45 Kč/ks ( u dvojčísla např. 10 je cena 2x45 Kč = 90 Kč) a dokoupení trenýrek (nabízeno celkem ve 14 barvách za cenu 370 Kč/ks - pro FŠ sníženo na 250 Kč/ks).

Maximální cena kompletu s dvojčíslem, jménem a trenýrkami tak je po snížení pro FŠ FC 340+250+45+45+45 = 725 Kč. Pro lepší názornost jsme nechali udělat ve velikostech 116 a 128 trička s potiskem v 5 základních barvách a na ukázku si vypůjčili i další 4 barvy triček a 5 barevných vzorů trenýrek. Tričko a trenýrky lze objednávat ve velikostech 116 - 5XL. Výše uvedená cenová kalkulace platí pro velikosti 116-164. Cena trička pro dospělé je o 50 Kč vyšší.

Objednávky u Lvíčat zapisuje trenér Mudruňka a u Rarášků ing. Vohralík. Při objednání nutno platit přesnou částku. Vybrané ustrojení ve Vámi zvolené kombinaci si objednávejte vždy před tréninkem.   

Informace o Fotbalové školičce naleznete i na našem Facebooku, na který se přepnete i z naší hlavní stránky (f).  

 

Areál Háječek

                  Z okruhu II za Baumaxem doleva na Nové Město. 

               Druhá malá ulička doleva, ulice Manželů Zemánkových.

 

 

 

 

 

 

  

Naši partneři

adidas
jako