Informace pro rodiče

Bohužel i dnes nám nepřeje počasí a musíme tréninky Rarášků zrušit.

Červnový nábor do Fotbalové školičky na malšovickém stadionu "Pod lízátky":

Lvíčata (ročník 2014) – pondělí, středa a pátek, 16,30 hod. - 8..10. a 12.6.2020

Rarášci (ročník 2015 a 2016) – úterý - 9.6.2020

V případě, že Vám tyto termíny nehodi, můžete přijít kdykoliv na naše tréninky -  viz. níže "Informace k náboru".

Současná informace k tréninkům Fotbalové školičky: 

Dobrý den, vážení rodiče, dnes jsme obdrželi souhlas s možností návratu Rarášků zpět na malšovický stadion "Pod lízátka" a to od čtvrtka 4.6.2020.

Vzhledem k tomu, že zde od 8.6. do 12.6.2020 (mimo čtvrtek 11.6.- viz. níže) probíhá nábor dětí ročníků 2014-2016 do FŠ, vyzkoušíme si zde, v nadcházejících dvou týdnech, po přesunu z Háječku do Malšovic současné tréninkové možnosti a naše celkové fungování.

Na základě získaných zkušeností a i na základě vývoje celkové situace, následně rozhodneme, zda bude družstvo Rarášků pokračovat zde, nebo budeme jednat o návratu na Háječek, kde jsme také nalezli výborné zázemí a fotbalové prostředí.

Protože stále platí některá koronavirová opatření, která musíme dodržovat, posílám Vám raději jejich přehled, abychom se na ně mohli včas připravit a předešli případným možným nedorozuměním.

Stále platní dříve přijaté zásady:

-        rodiče plně zodpovídají za to, že hráči FŠ, které se budou účastnit jednotlivých tréninkových jednotek FŠ budou naprosto zdraví a bez příznaků teploty   

-        pokud nebude stanoveno jinak, přijedou děti na tréninky již ve sportovním oblečení a před ani po jeho skončení nebudou využívat šatnu FŠ 

-        sportovní činnost budeme vykonávat v menších skupinkách

-        WC na stadionu FC HK bude zpřístupněno hráčům, je však nutno zabezpečit, aby se zde nepotkávalo vícero osob

-        za dodržování hygienických podmínek a zajištění dezinfekčních prostředků i za jejich používání na sportovišti zodpovídá klub

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé věkové kategorie:  

Lvíčata – beze změny, tj. trénují v pondělí, středu a pátek na malšovickém stadionu od 16,30 hod. do 18,00 hod., s výjimkou dní, kdy se zde budou hrát mistrovská utkání FC HK.

Hráče si převezmou před 16,30 hod. u brány od rodičů trenéři Lvíčat a po skončení tréninků v 18,00 hod. je rodičům zase předají zpět.

Výjimka, může být krátkodobě povolena na přechodnou dobu u nově příchozích dětí ročníku 2014, pokud to bude nutné a to do doby, než si nový hráč zvykne na kolektiv.  

Časté dotazy k omluvenkám - omluvenky nyní posílejte na trenéra Tomáše Frýdka - MB: 778 003 789.

   

Rarášci – úterý 2.6.2020 – ještě Háječek a od čtvrtka 4.6.2020 se zkušebně přesuneme opět na malšovický stadion, s tím, že máme u této věkové kategorie povolen, při dodržování platných hygienických podmínek a pokud to bude nezbytné, i vstup nejnutnějšího rodičovského doprovodu. Protože Vaše vozidla nebudou vpuštěna do areálu stadionu, můžete je nechat zaparkovaná před vstupní branou stadionu.

Tréninky Rarášků budou probíhat opět v úterý a čtvrtek, 16,30 – 18,00 hod., s výjimkou dní, kdy se zde budou hrát mistrovská utkání FC HK, což je prozatím čtvrtek 11.6. FC HK-Žižkov od 17 hod. a čtvrtek 18.6. FC HK-Brno do 18 hod. V tento den nebude moci zřejmě probíhat ani nábor do FŠ.
Navíc zítra bychom na Háječku na začátku tréninku udělali k krátkou informační schůzku rodičů, kde probereme to, co nás čeká v nejbližší období.                                               ing. Vohralík Petr  

MEMORIÁL MILADY HORÁKOVÉ, 16.ročník – HÁJEČEK, sobota 13.6.2020 od 14,00 hod. 

Protože kluci a holky, díky nucené přestávce, přišli o všechny venkovní turnaje, rozhodli jsme se, že jim uspořádáme alespoň náš tradiční „Memoriál“ spojený s buchtobraním.

Jedná se o dlouhodobou akci, kterou pořádáme s vedením patronátní ZŠ M. Horákové a FC HK k výročí vykonstruované popravy Dr. Milady Horákové komunistickým režimem. Akci organizujeme jako dva souběžně probíhající turnaje obou věkových skupin FŠ.

Tato akce je tradičně spjata s tzv. „BUCHTOBRANÍM“, kdy během turnaje mají jeho účastníci k dispozici a ke konzumaci ukázky kulinářského umění našich maminek, babiček, možná i tatínků, jak ze sladké, tak i ze slané kuchyně. A jak dokazuje fotodokumentace z uplynulých ročníků je si na čem pochutnat. Proto věříme, že nás rodiče ani letos nezklamou a budeme si mít na čem pochutnat. Podrobněji k akci na schůzce rodičů s trenéry.

Předpokládaný časový harmonogram Memoriálu:

13,30 - 13,45 hod.      příchod na Háječek, odevzdání připravených dobrot pro hráče a ostatní účastníky (sladké a slané pečivo, ovoce apod.)

13,45 - 14,00 hod.      rozdělení hráčů do družstev a jejich přestrojení do dresů

14,15 - 16,30 hod.      turnaje obou skupin s občerstvením a focením 

16,45 - 17,00 hod.      dojedení přinesených dobrot a předpokládané ukončení akce

Jako každoročně prosíme rodiče, aby, v případě, že se rozhodnou nám přinést něco dobrého na zub, aby tak učinili v přiměřeném počtu, neboť i letos platí zásada, že co si na Háječek doneseme, to bychom tam také měli zkonzumovat. 

Informace k náboru - pokud se týká příchodu nových dětí, mohou se přijít podívat a vyzkoušet si trénink s námi kdykoliv, a to: děti narozené v r.2014 na Malšovický stadion (po,st a pá od 16,30 hod. u trenéra Tomáše Frýdka, MB 778 003 789) a děti narozeni v roce 2015 a 2016, v úterý a ve čtvrtek na Malšovickém stadionu a nebo na Háječku (viz. další informace), také od 16,30 hod u trenéra Petra Vohralíka, MB 603 318 713. Doporučujeme se na příchodu předem telefonicky domluvit. 

Protože potřebujeme doplnit naše řady, můžete s sebou přivést i kamarády, kteří by se rádi stali také hráči Fotbalové školičky FC HK.

VEDLE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SLEDUJTE I FACEBOOK FŠ, KTERÝ LZE PUSTIT I Z WEBOVÉ STRÁNKY FŠ. PRÁVĚ TAM JSME VÁM DÁVALI JEDNODUCHÁ VIDEA S FOTBALOVÝMI CVIČENÍMI, KTERÁ BY VÁM MĚLA BÝT VZOREM.

Ahoj kluci a holky, i když jsme v současné době museli dočasně přerušit tréninky ve Fotbalové školičce FC HK, neznamená to, že zapomenete na fotbalový míč a necháte ho odpočívat někde v koutě.

Vzpomeňte si na cvičení s míčem, která pravidelně děláme při našich trénincích, a sami si zkoušejte, jak už je zvládáte, abyste nás při dalším setkání příjemně překvapili.

Jedná se o různá cvičení „pata-špička“ se stojícím míčem, házení a chytání míče, jeho vedení se zastavováním pomocí špičky nohy i nejrůznější slalomy, které Vám mohou postavit rodiče.

Dále poproste rodiče, aby si s Vámi prohlédli instruktážní videa, která máte nahrána na horní liště našeho webu. Tam naleznete řadu cvičení dětí s rodiči, která si můžete společně zkoušet a naučit se tak řadu dovedností, které budete moci v budoucnu využít. Těšíme se, že až se opět uvidíme, překvapíte nás řadou nových dovedností, právě z těchto ukázek.

DALŠÍ NÁBOR DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH 2014-2016 DO FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY FC HK: 

Nábory do 12. ročníku Fotbalové školičky pro ročníky 2014 - 2016 probíhají celý rok.

Rodiče dětí, které projeví zájem o činnost školičky, prosím, aby mě kontaktovali na MB 603 318 713 nebo na mail petr.vohralik@seznamcz. Více informacií naleznete v sekci NÁBOR. Děkuji. 

Nábory do 12. ročníku Fotbalové školičky FC Hradec Králové se konají v průběhu celého roku. Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak přijďte, a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Pokud míč nemáte, tak Vám ho na první tréninky půjčíme. Další informace k náboru naleznete i v sekci "Nábor dětí". V případě, Vašich dotazů kontaktujte manažera školičky ing. P.Vohralíka (MB: 603318713, mail: petr.vohralik@seznam.cz). 

Jako každým rokem, tak i nyní pořádáme v průběhu celého pololetí doplňkový nábor do družstva Lvíčat i Rarášků.  Pokud si námi chcete vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, tak za námi přijďte na malšovický stadion "Pod lízátka", a to do Lvičat (ročník 2014) v pondělí, středu a pátek a do Rarášků (ročník 2015-2016) v úterý a čtvrtek, vždy od 16,30 hod. S sebou si vezměte sportovní oblečení, pití (alespoň  1/2 litru), dobrou náladu a pokud máte, tak i míč velikosti 3, popř. 4 (odlehčený). Když vyhovující míč prozatím nemáte, tak Vám ho na první tréninky půjčíme.Další informace k náboru naleznete i v sekci "Nábor dětí". V případě, Vašich dotazů kontaktujte manažera školičky ing. P.Vohralíka (MB: 603 318713, mail: ).  

Výsledky bodovací soutěže "O nejlepšího hráče FŠ ročníků 2014, 2015 a 2016 za 1.pololetí"

V bodovací soutěži se u každého hráče hodnotí docházka na tréninky a utkání, vč. omluvené absence z důvodu nemoci, počet vstřelených branek při turnajích a zejména chování na trénincích, přístup hráčů k jednotlivým cvičením i jejich individuální dovednosti. Bohužel u některých dětí negativně stále ovlivňují % docházky, a tím i celkové body dětí, rodiče, pro které je problém zavolat anebo poslat SMS trenérům a nahlásit jim tak začátek nemoci.

V první části je hodnoceno období září - leden, ve druhé období únor - červen. U jednotlivých hráčů je uvedena hodnota získaných bodů a v závorce % tréninkové účasti v 1. pololetí. Do bodovací soutěže jsou zařazení hráči, kteří trénují ve Fotbalové školičce dva měsíce a více. Vzhledem k tomu, že se celkové výsledky za obě pololetí průměrují, není ještě v soutěži nic rozhodnuto a celkové pořadí může na konci sezóny vypadat úplně jinak. Záleží jen na docházce a zejména na celkovém přístupu hráčů k akcím školičky.Šanci tak mají i noví hráči, kteří do školičky nastoupi v průběhu 2,pololetí.  

Na závěrečném hodnocení v červnu na ZŠ M.Horákové obdrží u ročníků 2014 a 2015 za své výkony prvních 5 hráčů pohár a osm nejlepších hráčů věcné ceny. Hráče ročníku 2016 dostane věcnou cenu prvních pět hráčů.  

Lvíčata - Ročník 2014 - výsledky za září 2019 - leden 2020:        

1. Zeman Matěj – 98,25 (97,17/0), 2. Zdráhal Matyáš  – 97,31 (94,34/0), 3. Mařas Samuel – 82,93 (79,25/0), 4. Dvořák Patrik – 80,97 (85,85/0),  5. Zvolánek Adam – 73,41 (93,18/0), 6. Burda Štěpán – 64,68 (58,49/0), 7. Kašperek Matyáš – 63,51 (83,02/0), 8. Svoboda Jan – 62,83 (80,19/0),  9. Šebestík Martin – 61,22 (82,65/0), 10. Řezáč Josef – 47,81 (75,47/0), 11. Meliš Jakub – 47,50 (62,26/0), 12. Hejč David – 45,72 (74,53/0), 13. Marek Jonáš – 44,35 (56,60/0), 14. Středa Ondřej – 41,63 (57,55/0), 15. Dujsík Marek – 38,25 (60,38/0), 16. Kubík Jan – 28,87 (64,15/0), 

Nehodnocen: Vejroch Andrej (nesplnění dvouměsíční lhůty) a Švec Damián (r.2014 – Rarášci)  

Rarášci - Ročník 2015 - výsledky za září 2019 - leden 2020:        

1. Zvolánek Štěpán – 138,10 (97,30/0), 2. Daněk Damián – 107,16 (87,81/0), 3. Lán Dominik – 93,96 (95,95/0), 4. Věchet Lukáš – 89,35 (79,73/0),  5. Dušek Filip – 86,40 (94,59/0), 5. Kulhánek Petr – 86,40 (96,49/0), 7. Káranský Nicolas – 86,11 (91,89/0), 8. Skořepa Tadeáš – 75,82 (90,32/0),  9. Karel Dominik – 69,39 (82,43/0), 10. Špidla Matěj – 62,63 (89,19/0), 11. Tomášek František – 61,42 (73,21/0), 12. Šipoš Adam – 59,30,(79,55/0), 13. Bystrzycki Matěj – 58,01 (82,43/0), 14. Tomášek Filip – 56,18 (89,71/0), 15. Pacák Jakub – 48,91 (82,43/0), 16. Sotiri Kevin – 47,63 (78,38/0), 17. Sál Filip – 45,45 (79,73/0), 18. Masopust Radim – 45,15 (78,38/0), 19. Střítecký František – 39,39 (71,62/0), 20. Hanousek Jiří – 25,84 (60,81/0),  21. Dašek Marek – 22,16 (45,45/0), 

Nehodnocen: Kalousek Sebastián a Šťastný Šimon

Rarášci - Ročník 2016 - výsledky za září 2019 - leden 2020:        

1. Kudrna Tomáš – 61,78 (97,30/0), 2. Kučera Václav – 43,04 (66,22/0), 3. Špidlen Adam – 29,73 (59,46/0), 

Nehodnocen: Drašnar Tadeáš, Kučera Václav a Pergler Martin

Rarášci - dívky - výsledky za září 2019 - leden 2020:        

1. Petráková Kateřina (r.2013) – 72,37 (85,14/0), 2. Zedníková Kateřina (r.2014) – 49,19 (70,27/0),  

Informace z další schůzky rodičů Lvíčat a Rarášků – leden 2020:

1/ Program halových turnajů FŠ – rozpis přihlášených turnajů je uveden níže, včetně družstev, které se ho zúčastní. Rodiče, prosíme, o zajištění volna na tyto dny a včasný příchod na tyto akce. Jmenovité nominace budou zveřejňovány před turnajem na webu. 

2/ Sponzoři pro halové turnaje a činnost školičky – všichni oslovení sponzoři již zaslali anebo přislíbili zaslat příspěvek pro FŠ. Naopak byla o 30% snížena dotace od města. Propad 11.100 Kč se nám však díky pozitivnímu přístupu sponzorů podařilo eliminovat.

3/ Pomoc rodičů – přes dobré sponzorské vyhlídky rádi přivítáme další pomoc rodičů, jak v otázce finančního sponzoringu, tak i při zajišťování drobných předmětů a sladkostí pro závěrečná vyhlašování turnajů.  

4/ Nábory do ročníků 2014 - 2016 – nedaří se zejména naplnit potřebné počty dětí u ročníků 2014. Inzerát v Radnici měl bohužel nulovou odezvu. Další nábory v tisku (Radnice, Hradečák) uskutečníme v březnu a v dubnu 2020.

5/ Omluvenky z tréninků a akcí FŠ – i přes zlepšení situace nemůžeme být spokojení u všech rodičů. Stále ještě jsou rodiče, zejména u Lvíčat, kteří tuto povinnost ne vždy plně využívají a nezasílají SMS s omluvenkami trenérům včas, čímž do značné míry komplikují nominace na turnaje i přípravu trenérů na jednotlivé tréninové jednotky. Tuto situaci je nutno co nejrychleji zlepšít. 

6/ Dresy JAKO – dokončili jsme červeno-bílá trička. Následně ještě chceme dořešit dresy, které používáme na venkovní turnaje OFS. 

7/ Pojištění u Lvíčat – na základě připravených podkladů opět využíváme možnosti pojistit Lvíčata u FAČR.

8/ Výsledky soutěže za první pololetí – budou zveřejněny na webu v polovině února.  

9/ Velký plakát Fotbalové akademie FC HK - kdo ještě nedostal velký plakát Fotbalové akademie, může si ho vyzvednout v kanceláři FŠ.  

10/ Výběr příspěvků za 2. pololetí – začínáme vybírat od 20.1.2020, s předpokládaným ukončením do 15.2.2020.  

TERMÍNY DOBROVOLNÝCH HRACÍCH PÁTKŮ SE LVÍČATY PRO VYBRANÉ HRÁČE RARÁŠKŮ:

 Prozatím se týká se těchto hráči Rarášků: Petráková Kateřina, Daněk Damián, Dušek Filip, Dvořák Nicolas, Karel Dominik, Kulhánek Petr, Lán Dominik a Věchet Lukáš. V roce 2020 se jedná o tyto pátky 10.,17.,24. a 31.1., 7.,14.,21. a 28.2. a 6.,13.,20. a 27.3.

PŘEHLED HALOVÝCH TURNAJŮ PŘIHLÁŠENÝCH PRO FŠ FC HK:

sobota 19.10.2019 – Zmrzlinový pohár – tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

sobota 23.11.2019 – Podzimní turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 01.12.2019 – turnaj FK Vysoká n/L., hala ve Vysoké – 2 družstva Lvíčat

sobota 07.12.2019 – Mikulášský turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

sobota 18.01.2020 – Černobílý turnaj - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

nově - sobota 25.01.2020 – turnaj min 3+0 - hala Třebeš – 2 družstva Lvíčat (vybraní hráči)

neděle 02.02.2020 – turnaj FC Slávia HK, hala Slávia HK – 2 družstva Lvíčat

sobota 22.02.2020 – halový přebor OFS HK, hala ve Vysoké – 2 družstva Lvíčat

sobota 14.03.2020 – turnaj společnosti FINspol HK - tělocvičny ZŠ MH – obě skupiny

neděle 22.03.2020 – turnaj TJ Sokol Třebeš - hala Třebeš - 1 družstvo Lvíčat

sobota 28.03.2020 – Metodický turnaj mini-přípravek, hala ZŠ Kukleny – 2 družstva Lvíčat  

HLEDÁME ŠIKOVNÉ DĚTI NAROZENÉ V LETECH 2014 - 2016 - Více se dočtete v části "Nábor dětí", kde uvádíme další podrobnosti.  

ÚKOLY NA PRÁZNINY: 

Ve volných chvílích si procvičujte vše, co jste se již ve školičce naučili, hlavně práci s míčem a jeho vedení při nejrůznějších slalomech, abyste nás v září překvapili tím, co už umíte. Poproste rodiče, aby si s Vámi prohlédli instruktážní videa, která máte nahrána na našem webu. Tam naleznete řadu cvičení dětí s rodiči, která si můžete společně zkoušet a naučit se tak řadu dovedností, které budete moci v budoucnu využít.

INFORMACE K ÚDRŽBĚ ZAKOUPENÝCH DRESŮ FŠ OD FIRMY "JAKO":

Na přiloženém letáku od prodejce jsou následující rady: zakoupené dresy perte naruby na 40, nedávejte aviváž a nesušte v sušičce.  

Zájemci o dres FC HK narozeni v roce 2013 a starší mohou kontaktovat tyto trenéry FC HK:

Mirza Rahimič, šéftrenér základny přípravek FA FC HK (MB: 601 388 715, mail: mirza.rahimic@seznam.cz) a Petr Blažek, hlavní trenér U13 FA FC HK (MB: 721 475 556. mail: blazekpetr0@gmail.com)  

Nové informace k tričku JAKO se znakem a nápisem Fotbalové školičky:

Dodatečná úprava ceny u čisel - ve vazbě na první várku dresů nám byla dodatečně upřesněna cena za čisla na dresech a to následovně: jedno čislo (1-9) = 45 Kč a dvojčislo (10 a výše) = 90 Kč. 

Po jednání s firmou JAKO Vám přinášíme tyto nové informace: Cenová kalkulace: základní varianta: cena trička = 350 Kč ( po 30% slevě pro FŠ sníženo na 250 Kč) + znak FŠ 45 Kč + nápis Fotbalové školičky 45 Kč = celkem 340 Kč.

K základní variantě je možno přiobjednat dodělání čísla a nebo jména hráče za cenu 45 Kč/ks ( u dvojčísla např. 10 je cena 2x45 Kč = 90 Kč) a dokoupení trenýrek (nabízeno celkem ve 14 barvách za cenu 370 Kč/ks - pro FŠ sníženo na 250 Kč/ks).

Maximální cena kompletu s dvojčíslem, jménem a trenýrkami tak je po snížení pro FŠ FC 340+250+45+45+45 = 725 Kč. Pro lepší názornost jsme nechali udělat ve velikostech 116 a 128 trička s potiskem v 5 základních barvách a na ukázku si vypůjčili i další 4 barvy triček a 5 barevných vzorů trenýrek. Tričko a trenýrky lze objednávat ve velikostech 116 - 5XL. Výše uvedená cenová kalkulace platí pro velikosti 116-164. Cena trička pro dospělé je o 50 Kč vyšší.

Objednávky u Lvíčat zapisuje trenér Mudruňka a u Rarášků ing. Vohralík. Při objednání nutno platit přesnou částku. Vybrané ustrojení ve Vámi zvolené kombinaci si objednávejte vždy před tréninkem.   

Informace o Fotbalové školičce naleznete i na našem Facebooku, na který se přepnete i z naší hlavní stránky (f).  

 

Fotbalový areál Háječek

 

                  Z okruhu II za Baumaxem doleva na Nové Město. 

               Druhá malá ulička doleva, ulice Manželů Zemánkových.

 

 

 

 

 

 

  

Naši partneři

adidas
jako